Wat is precies de X-Factor in Blijvend anders?

 

Deze vraag vraagt om een korte inleiding én vraagt een paar stappen in de mist van de mystiek.

 

Elke leergang of individuele begeleiding vanuit Blijvend anders begint met overdracht van kennis en inzicht met betrekking tot houding en gedrag.
We gebruiken daarvoor een eigen ontwikkeld model om op een begrijpelijke wijze uit te leggen hoe in de verschillende fase van het leven houding en gedrag ontstaat, in stand gehouden wordt en zonder strijd veranderd kan worden.

Wij gaan ervan uit dat pas als je weet hoe het allemaal werkt in jezelf je duurzame veranderingen kunt gaan aanbrengen in jezelf.

De X-factor is naast bijvoorbeeld het denken, je emoties, je gevoelens en je verleden, één van de aspecten die houding en gedrag bepalen en in stand houden.
De X-factor staat voor alles wat je niet aan ziet komen.

 

Daarbij kun je dus denken aan het winnen van een ton in één of andere loterij of het krijgen van een auto-ongeluk.
De X-factor staat voor al die dingen die kunnen gebeuren en die je leven opeens een totaal andere wending kunnen geven.
De X-factor is dus een hele belangrijke en vaak ook bepalende factor op het speelveld van houding en gedrag.

 

De X-factor is een aspect van onze houding en ons gedrag dat eigenlijk nog in de mist van de mystiek zit. 
We weten dat de X-factor er is. Feit is namelijk dat er in elk leven onverwachte gebeurtenissen en situaties plaatsvinden die het leven op dat moment bijzonder sterk kunnen beïnvloeden en zelfs kunnen doen beëindigen. 
De X-factor is er, maar hoe dat nou precies werkt en waar dat nou precies zit of vandaan komt, dat is nog vaag. Dat is nog verborgen in de mist van de mystiek. 
Iedereen heeft daar ook een eigen idee, geloof of overtuiging over.

 

De X-factor kennen we ook onder andere namen. Namen zoals toeval, pech, geluk, samenloop van omstandigheden, het hogere zelf, de ziel, het universum, God of Geest.
Kortom, de X-factor is geen onbekende speler. Geloof je in God dan is de X-factor God, geloof je in toeval dan is de X-factor het toeval.

 

Voor Blijvend anders is de X-factor een andere naam voor: “individuele bewustzijnslijn”.


Wij gaan ervan uit dat ieder mens een eigen individuele bewustzijnslijn heeft. Een eigen bewustzijnslijn die al eeuwen gaande is en die zich elke keer weer als mens of als persoonlijkheid manifesteert.

 

De mens die je nu bent, heeft dus al talloze voorgangers gehad. Voorgangers die uit dezelfde bewustzijnslijn zijn ontstaan en daar ook weer in teruggekeerd zijn, net zoals jouw bewustzijn dat zal doen als jij komt te overlijden.
Je lichaam en persoonlijkheid zullen wegvallen, je bewustzijn zal blijven bestaan.

 

Die voorgangers zitten dus nog allemaal in jouw individuele bewustzijnslijn. Alles wat die voorgangers hebben gedaan, hebben gedacht, hebben gevoeld, hebben ervaren, hebben geleerd, zit allemaal in die individuele bewustzijnslijn en dat speelt nog steeds een rol in die individuele bewustzijnslijn die nu ook jouw oorsprong is.
Hun verleden draag je dus allemaal in je en jij bent momenteel het tijdelijke eindproduct van die individuele bewustzijnslijn. En als jij komt te overlijden zal jouw bewustzijn weer terugkeren in die individuele bewustzijnslijn.

 

Vervolgens zal er op een bepaald moment weer een nieuwe manifestatie uit die individuele bewustzijnslijn ontstaan, er zal weer een nieuw mens ontstaan. Deze mens is weer volledig gebaseerd op alles wat er daarvoor in die individuele bewustzijnslijn is geweest en is gedaan. En dan is die nieuwe mens weer het nieuwe tijdelijke eindproduct van die individuele bewustzijnslijn.

 

En die nieuwe mens staat net als al die voorgangers wederom ten dienste van die individuele bewustzijnslijn.
En hij of zij zal zijn of haar bijdrage kunnen of moeten leveren om alles wat in die individuele bewustzijnslijn zit en nog niet met liefde is bekleed te transformeren zodat ook dat uiteindelijk weer in die hoogste licht en liefde energie kan terugkeren.

Hoe meer uit die individuele bewustzijnslijn getransformeerd kan worden hoe lichter de lijn kan worden, hoe liefdevoller de mens die eruit ontstaat.
Dat proces gaat net zo lang door tot manifesteren of mens worden niet meer noodzakelijk is, omdat alle zwaarte eruit is. Dit is het proces van verlichting.

Het zal duidelijk zijn dat alles wat er onverwachts je leven komt binnenrollen, feitelijk ontstaat uit die individuele bewustzijnslijn. Dat zijn zaken waar nog één en ander mee moet of mee kan gebeuren. Dus al je vaardigheden, talenten, kennis en inzichten, je voorkeuren en afkeuren, je affiniteiten, je weerstanden, je ziekten, de ontmoetingen die er zijn, botsingen, kortom, letterlijk alles wat er in je leven gebeurt ontstaat uit die lijn.

Deze bewegingen die via de individuele bewustzijnslijn van het ene leven doorgegeven worden naar het andere leven noemen we ook wel continuïteit van leven of reïncarnatie. Eén individuele bewustzijnslijn met vele manifestaties.

 

Deze individuele bewustzijnslijn komt uiteraard ook niet zomaar uit de lucht vallen, die is ooit ergens begonnen. Een bewustzijnslijn ontsprongen uit een “bewustzijnsbron”. Er is dus een bron of een bewustzijn waar alles in zit wat er ooit was en wat er ooit zal zijn, en daaruit zijn bewustzijnslijnen ontstaan, de individuele bewustzijnslijnen. Die bron noemt men ook wel het totale, oneindige, alles omvattende bewustzijn.

 

Die bron wordt soms ook God of het universum genoemd. De individuele bewustzijnslijn kennen we ook wel als de Ziel.

 

Persoonlijk noem ik de bron niet God, maar de hoogste licht en liefdes energie.
Een soort staat van Zijn waar alleen die hoogste licht en liefde is.
Een staat van Zijn waar nog geen tijd of materie bestaat, nog geen dualiteit aanwezig is.

 

Deze hoogste licht- en liefdes energie zie ik als de bron of de kern van alles. De ziel of die individuele bewustzijnslijn die daaruit ontstaan is, is dan weer het voertuig of uitdrukking van die hoogste licht en liefdes energie. Dus de kern van je individuele bewustzijnslijn is die hoogste licht en liefdes energie, want daar is het uit ontstaan. De kern van je zijn is licht en liefde, de allerhoogste liefde, het allerhoogste licht.

 

Hoe meer zwaarte wij opruimen, hoe meer licht en liefde ons leven kan binnenkomen, hoe meer licht en liefde daadwerkelijk gemanifesteerd kan worden.

Wij mensen staan ten dienste van onze eigen individuele bewustzijnslijn of ziel en daarvanuit wordt dat aangeboden waar nog werk aan vast zit, waar nog wat mee moet gebeuren.

En dat wordt gedaan in de vorm van ontmoetingen, situaties, gebeurtenissen, omstandigheden, kortom, via de X-factor……