Kennisshop:
waarom doen intelligente mensen (soms) domme dingen?

of anders gezegd:

waarom doe jij soms dingen die je helemaal niet wil doen?

Donderdag 23 januari van 19:30 uur – 22:00 uur bij de VU in Oss

Zaterdag 8 februari van 10:00 – 16:00 uur in Zutphen tezamen met Erica van den Hoorn van de Bounderei 

Zaterdag 14 maart van 10:00 – 16:00 uur in Zutphen tezamen met Erica van den Hoorn van de Bounderei 

Zaterdag 25 april van 10:00 tot 16:00 uur in Made, Pastoriestraat 4


VU OssStudio Hartekracht in Zutphen


Made, Pastoriestraat 4

Waarom doe ik dat toch elke keer zo….ik wil het zo graag anders?

 
Dat is een hele goede vraag en als je het echt anders wilt gaan doen een vraag die je ook niet meer los moet laten.
 
De waarom vragen zijn zeer zinvol en zeer welkom, zeker bij ons…
Wil je het echt weten hoe het komt, kom dan een dag luisteren en vragen stellen tijdens de Kennisshop van Blijvend anders met als thema: waarom doen intelligente mensen (soms) domme dingen?
 
Tijdens deze Kennisshop krijgt u van A tot Z te horen en te zien waar die machten en krachten vandaan komen die je de dingen laat doen en laat zeggen die je niet wilt doen en niet wilt zeggen.
Via een eigen ontwikkeld model behandelen we alle aspecten die tijdens de verschillende levensfases houding en gedrag doen ontstaan en in stand houden.
 
Daarin zitten dus ook de oorzaken van houding en gedragingen waar je eigenlijk allang klaar mee bent.
 
Aan de hand van datzelfde model wordt ook uitgelegd hoe je zonder strijd zaken effectief en duurzaam kunt veranderen in je houding en gedrag.
 
We gaan het in deze Kennisshop uitvoerig hebben over denken, emoties, gevoelens, de invloed vanuit je eigen verleden, het bewustzijn, je lichaam en de samenhang en samenwerking die daar tussen aanwezig is.
 
We gaan leren zien hoe dat allemaal werkt en hoe je daar verandering in aan kunt brengen zodat al die dingen die je niet wilt ook niet meer gedaan worden….
Noot:tijdens de lezing wordt uiteraard alles minder uitgebreid uitgelegd en  worden niet alle spelers uitgebreid besproken.
Hiervoor hebben we echt een hele dag nodig, maar tijdens deze avond kan ik u net genoeg eyeopeners geven om ermee verder te kunnen.
 

Inschrijven via de volgende link: Volksuniversiteit Oss

Hopelijk tot dan,
Rob Droog