voor docenten

Voor docenten

Het werken met opgroeiende kinderen, pubers en jong adolescenten is een grote verantwoordelijkheid. Naast pa en ma is de leraar of lerares vaak ook een zeer belangrijke speler op speelveld van opvoeding, begeleiding, beïnvloeding, voorbeeld functie enz. Hierdoor wordt de leraar of lerares ook vaak geconfronteerd met de gevolgen van al die turbulentie in de gevoelswerelden van die kinderen, pubers en jong adolescenten.

Hoe gaan leraren en leraressen daar mee om zodat ze een werkelijk blijvende positieve betekenis kunnen hebben voor de kinderen, pubers en jong adolescenten waar mee ze werken én voor zichzelf. Hoe blijven leraren en leraressen zelf lichamelijk en geestelijk in balans in al die vaak ongenuanceerde turbulentie van hun leerlingen, dag in dag uit.

Vanuit Blijvend anders werken we met een eigen ontworpen model waarin de samenhang en samenwerking tussen denken, emoties, gevoelens en de invloed vanuit het verleden helder wordt uitgelegd en wordt weergegeven. Dit model geeft u een gedegen stuk basis kennis voor wat betreft ontwikkelingsprocessen bij kinderen, pubers en jong adolescenten. Door het leren begrijpen en herkennen van de samenhang tussen denken, emoties, gevoelens en verleden wordt ook houding en gedrag van kinderen, pubers en jong adolescenten een stuk duidelijker. Tijdens de behandeling van dit model zal er uitgebreid stilgestaan worden bij de overgang van tribal mind fase (fase van verbinden) naar de individual mind fase (puberteit) en het ontwaken in seksualiteit, en wat dat betekend voor kinderen op het vlak van emoties en gevoelens….

De ervaring leert dat deze kennis en deze inzichten voor docenten erg behulpzaam is met het leren omgaan met die turbulente gevoelswerelden van pubers. Gaan leraren en leraressen daar zelf goed mee om, dan zal dat voor hunzelf van belang zijn om gezond te kunnen blijven en ook nog eens plezier in het vak te hebben én dit zal voor de ontwikkeling van kinderen, pubers en jong adolescenten een zeer positief effect kunnen hebben…

Begrijpen levert vaak begrip en mildheid op.