Het belangrijkste aspect van onze visie is dat je eerst moet weten hoe het werkt in jezelf voordat je iets gaat veranderen of verbeteren.

De eerste stap bij Blijvend anders is dan ook altijd eerst kennis en inzicht overdracht.

Eerst weten dan pas doen!

Dat is eigenlijk met alles zo.
Dat is met gereedschappen, machines en apparatuur zo, maar ook met ons lichaam en met dat wat we “ik” plegen te noemen.
Als je weet hoe het werkt weet je ook hoe je de gewenste verbeteringen of veranderingen kunt gaan doorvoeren.

Eerst weten hoe het werkt, dan pas er mee aan de slag gaan. Dan pas ben je echt effectief bezig en kan het resultaat ook duurzaam zijn.
Ga je aan de slag met jezelf, met machines of apparatuur zonder dat je precies weet wat je doet of hoe het werkt, dan doe je maar wat in de hoop dat het goed gaat, dat het lukt, dat het doet wat je hoopt dat het zal doen.

Die kant wilden we met Blijvend anders niet op…….wij willen weten hoe het werkt zodat we ook weten wat we doen en wat het resultaat zal gaan zijn.

Wij hebben een diep vertrouwen in het vermogen van mensen om veranderingen in zichzelf aan te brengen.
Hoe diep een beschadiging ook is, hoe pijnlijk een open wond nog is, er zijn bijna altijd wegen om diepe beschadigingen te healen en open wonden te genezen.

En we weten goed dat nog niet alles veranderd kan worden, nog niet elke diepe beschadiging kan volkomen geheald worden, nog niet elke open wond kan genezen. Nu nog niet, we hebben nog niet genoeg mensen die genoeg weten.
Die de samenhang kunnen zien tussen alles wat ons bepaald in het leven.

Maar die tijd gaat wel komen, pioniers zijn al een tijd op weg en ontdekken steeds meer over de samenhang tussen omstandigheden, lichaam en geest.

En gelukkig durven ze dat ook te delen.

De visie van Blijvend anders staat gelukkig niet alleen.

Kijk, luister en laat je inspireren door bijvoorbeeld mensen zoals Gabor Maté die in dit filmpje praat over de relatie tussen kind trauma’s en ziekten:

Mensen zoals Caroline Myss die praat over de verschillende lagen van ons bewustzijn:

Mensen zoals Pim van Lommel die in onderstaande docu praat over bijna dood ervaringen en een prachtig boek heeft geschreven waarin hij aantoont dat bewustzijn los staat van breinactiviteiten:

Mensen zoals Eckhart Tolle die ingaat op de vele manifestaties van bewustzijn:

Mensen zoals Zohra Noach die veel kennis en inzichten heeft gedeeld over de werking van Geest:

 

Als aanvulling op deze pagina over visie van Blijvend anders een stukje tekst uit mijn nieuwe boek: Waarom heb ik mijn hoofd gestoten?

Hoofdstuk 11
Vervolgverhaal

Na alle voorgaande hoofdstukken gelezen en begrepen te hebben, kun je er dus vanuit gaan dat iedereen geboren wordt met een al gevuld individueel bewustzijn.
Feitelijk ontstaat elke geboorte uit een individuele bewustzijnslijn. Er is bij jouw geboorte dan ook geen sprake van leegte geweest maar van een absolute volheid. Elk nieuw leven begint niet als één of andere loshangende, onbeschreven bladzijde zoals vaak gedacht wordt. Het begint altijd ergens halverwege in een stevig ingebonden boek, in een verhaallijn die al eeuwen gaande is. Jouw leven is begonnen waar het leven van je voorgangers eindigden. Jij bent de volgende bladzijde en die draagt al jouw naam en unieke voetstap.

Kun je vanuit dit gegeven kijken naar jezelf? Kun je dan ook zien dat wie, hoe en waar jij nu bent, een absoluut logisch gevolg is van al die voorgaande bladzijdes? Dat elk detail, elke gebeurtenis, situatie, alle omstandigheden in jouw leven en zelfs jouw genen, erfelijke factoren, ziekte, gezondheid en het stoten van je hoofd allemaal logische gevolgen zijn én van groot belang zijn in het vervolgverhaal dat nu jouw naam draagt?

Hoe bijzonder ben je dan!?

Hoe bijzonder is het om te weten dat jij het gevolg bent van talloze voorgangers die jou zijn voorgegaan en waar je, misschien tot nu toe, zonder het te weten, intens mee verbonden bent?

Al die voorgangers die door de eeuwen heen hun diepste indrukken hebben achtergelaten in hun individuele bewustzijnslijn die nu van jou is.
Voorgangers die jou elke dag beïnvloeden zonder dat je het weet. Die jou alle mooie en zinvolle dingen hebben gegeven, inclusief de handvatten die je nodig hebt om ook het diepste lijden aan te kunnen. En nu, als tijdelijke laatste manifestatie uit die individuele bewustzijnslijn, draag jij al die voorgangers in je. Het is niet anders, je zult er mee moeten dealen. Je zal er zeker profijt en ook last van hebben. Vervolgens, als jij dood gaat, zullen ook jouw indrukken zich daarbij voegen en zal jouw opvolger of opvolgster ook verder moeten met wat jij aan indrukken hebt achtergelaten. En wie weet zullen er dan nóg meer mooie dingen zijn om door te geven. Wie weet, misschien ook wel mede doordat je dit boek nu leest, ook weer een beetje minder lijden. Want daar moeten we met z’n allen heen, naar steeds meer mooie dingen en minder lijden, steeds meer licht en liefde en minder zwaarte.

Al met al ben jij op dit moment de belangrijkste, meest passende en meest logische vormgeving voor de continuering van dat vervolgverhaal: die individuele bewustzijnslijn. Niet alleen voor jouw eigen vervolgverhaal, maar ook voor alle vervolgverhalen waar jij onderdeel van bent. Bijvoorbeeld die van je ouders, partner, broer, zus, kinderen, klasgenoten, collega’s, buren, hondje, kat en degene die zo maar naast je in de bus gaat zitten.

Het uitgangspunt dat elk leven ontstaat uit een individuele bewustzijnslijn veroorzaakt een aantal feitelijkheden als mensen geboren worden.

Als mensen geboren worden dan:
– is er al een verhaallijn gaande,
– zijn er al verbanden en verbindingen,
– zijn er al ervaringen opgedaan,
– is er al kennis en zijn er al inzichten,
– zijn er al opgelopen open wonden,
– zijn er al voor- en afkeuren,
– zijn er al sterke gevoelens,
– zijn er al ontwikkelde talenten en kwaliteiten aanwezig,
– zijn de ouders, broers en zussen geen vreemden en was de ontmoeting met deze mensen onvermijdelijk.

Sta hier even bij stil…

Uiteraard, bij pasgeboren kinderen is dit over het algemeen nog niet zo zichtbaar en tastbaar. De inhoud heeft naast de uitdrukking in het fysieke nog geen woorden en vorm gekregen, maar het is er allemaal al wel en het speelt al volop een rol. Het is ook dé bepalende factor waarom kinderen, zelfs uit één gezin, zo enorm verschillend kunnen zijn. Die verschillen zijn logisch, want ieder mens komt uit een andere verhaallijn en heeft een andere voorgeschiedenis omdat die andere voorgangers heeft.

Als je dit allemaal beseft, dan kun je opeens heel anders naar baby’s, kinderen, jezelf en het leven kijken.
Omdat elk leven een gevolg en onmisbaar onderdeel is van een verhaallijn, is elk leven van onschatbare waarde.

Ongeacht hoe dat leven eruitziet, hoe lang of kort dat leven ook duurt, hoe hoog of hoe laag de kwaliteit van dat leven in onze ogen ook is. Elk leven past precies in het verhaal waar het uit ontstaan is, niets gaat fout…

Door dit besef kun je ook anders gaan kijken naar het lijden van jezelf, van de ander, en van de wereld. Het is geen straf, vergelding, inlossing van schuld, pech en het is ook niet veroorzaakt door een God of een duivel.

Wat is in deze benadering dan lijden?