Ik heb een diep vertrouwen in het vermogen van mensen om veranderingen aan te brengen. Veranderingen in zichzelf en de situatie waarin ze zich bevinden of de wijze waarop de situatie invloed heeft in en op hun leven.

Hoe diep een psychische beschadiging ook is, hoe pijnlijk een open wond nog is, er zijn altijd mogelijkheden om die diepe beschadigingen te healen en open wonden te genezen. Deze mogelijkheden zijn er altijd, het probleem is alleen dat we daar nog niet altijd voldoende bewust van zijn. We weten nog niet precies hoe we dat moeten doen. We hebben meer informatie nodig over hoe dat allemaal werkt in onszelf en wat het allemaal betekend. Je zou kunnen zeggen dat we meer Bewustzijn nodig hebben op dat gebied.

Bewustzijn is onder andere informatie, is weten, is kennis en zijn inzichten. Door kennis en inzicht je eigen te maken activeer je als het ware het gebruik van dat bewustzijn. Daarom is dat bij Blijvend anders altijd het begin, eerst kennis en inzicht overdracht, eerst weten hoe het werkt, dan pas zelf of met behulp van bijvoorbeeld een passende therapie of methodiek aan het werk gaan.

Hoe meer je weet, hoe meer je kunt, hoe effectiever je te werk zal gaan….

Wat we gebruiken groeit en wordt groter. Zoals ik al eerder schreef is bewustzijn onder andere informatie. Als we ons bewustzijn meer gebruiken, door bijvoorbeeld meer kennis en inzichten toe te laten, onszelf en ons handelen veel meer te gaan bevragen, zal het bewustzijn ook een grotere rol gaan spelen in ons leven. Hierdoor kunnen we openingen vinden om de juiste kennis en inzichten te krijgen zodat we ook de mogelijkheden kunnen gaan vinden om daadwerkelijk te  veranderen, te healen en daadwerkelijk te genezen.

Een belangrijk gegeven hierin is dat ons bewustzijn niet kan groeien.

Wij bevinden ons namelijk ten alle tijden in een alles omvattend en ondeelbaar bewustzijn, alleen zijn we ons daar veelal (nog) niet van bewust. We zitten als het ware vast in een belemmerende “ik” overtuiging, ook wel het individuele bewustzijn genoemd. Uiteraard is dat logisch omdat we nou eenmaal als mens als eerste moeten landen in ons lichaam en in onze persoonlijkheid en dat is allemaal “ik” gericht. We moeten eerst iemand worden en pas dan kunnen we ons verder gaan ontplooien en ontwikkelen. Pas op latere leeftijd ontstaat de tijd, ruimte en mogelijkheden om dat “ik” een bredere interpretatie en meer beweegruimte te gaan geven.

Je zou dat individuele bewustzijn kunnen vergelijken met een ommuurd tuintje wat zich in een oneindig groot natuurgebied bevind. Door de muren om het tuintje heen beseffen we niet dat er nog veel meer tuingebied om ons heen is met onbekende wegen, planten, dieren, bergen, dalen, zeeën, meren en rivieren. We houden ons alleen maar met ons eigen tuintje bezig, in de volle overtuiging dat dat tuintje op zichzelf staat. Als we echter gaatjes in de muren zouden maken en we zouden daar doorheen kijken dan zouden we erachter komen dat ons eigen tuintje niet op zichzelf staat, niet losstaat van de omgeving en er dus nog veel meer te ontdekken valt!

Op dezelfde wijze als in het voorbeeld met het tuintje is ons individuele bewustzijn een onlosmakend onderdeel van het alles omvattende bewustzijn.  Ons individuele bewustzijn is gewoon een piepklein onderdeel van een veel groter bewustzijnsveld. Hoe meer wij onze “ik” identificatie los laten, hoe meer gaatjes we in die muren maken of zelfs stukken van die muren weten af te breken, hoe meer we in contact komen met dat alles omvattende bewustzijn.
Pas dan gaan we meer kennis vergaren en meer inzichten verkrijgen en dus meer begrijpen wie we zijn, wat we zijn, waar we vandaan komen, waar we heen gaan en waarom het is zoals het is en gaat zoals het gaat….pas dan komt het complete plaatje van ons bestaan in beeld.

Kortom: het individuele bewustzijn groeit niet maar er ontstaan meer toegangswegen naar dat alles omvattende bewustzijn. Het gevolg is dat het individuele bewustzijn steeds minder relevant wordt omdat de toegang tot het alles omvattende bewustzijn steeds groter wordt. Waarom zou je in een klein afgebakend tuintje blijven rondhangen als je de toegang hebt tot een eindeloos groot en gevarieerd natuurgebied?

Wat we dus te doen hebben zijn de beperkingen die de toegang tot  het alles omvattende bewustzijn belemmeren weer opheffen. Deze beperkingen zitten voornamelijk in ons denken en in ons voelen en zijn bijvoorbeeld ontstaan door foutieve aannames over onszelf, de vaak nog onbewuste kind-besluiten, de onbewuste en geautomatiseerde kind-redding-systemen, onze angsten, teleurstellingen, twijfels, miskenningen en schuldgevoelens.

Deze “ik” gerelateerde beperkingen zorgen er dus ook voor dat we nog niet bij de kennis en inzichten kunnen komen om de diepe beschadiging of open wonden daadwerkelijk te kunnen healen of daadwerkelijk te kunnen genezen.
We kunnen dat nog niet, maar die tijd gaat wel komen. Steeds meer onderzoekers, artsen en specialisten komen er achter dat er terdege samenhang is tussen tussen lichaam en geest en dat het individuele bewustzijn daar een veel grotere rol in speelt dan tot nu toe werd gedacht. Deze onderzoekers, artsen en specialisten zijn de hedendaagse pioniers. Pioniers die heden ten dage links en rechts nog steeds voor gek worden verklaard omdat er nog steeds mensen zijn die denken dat de aarde plat is en er zijn nog steeds mensen die denken dat geest en lichaam absoluut niets met elkaar te maken hebben en dat alles wordt bepaald door stofjes in het brein, pech, geluk, toeval en samenloop van omstandigheden.

De visie van Blijvend anders staat uiteraard niet alleen en ik schaar mij dan ook graag bij de pioniers…

Wat op mij een diepe indruk heeft gemaakt is het boek “Eindeloos bewustzijn” van Pim van Lommel.

https://www.bol.com/nl/nl/f/eindeloos-bewustzijn/9300000120340330/

Dit boek was voor mij een eye-opener en stelde mij in staat om mijn visie en mijn eigen ontworpen model verder te vervolmaken. Jarenlang heb ik met onderstaande model gewerkt en ik ben al die tijd uitgegaan van 8 spelers op het speelveld van houding en gedrag. Dit model gebruikte ik om uit te legen hoe houding en gedrag ontstaat, hoe je dat in stand weet te houden, en wat je moet doen om daar duurzame veranderingen in aan te brengen.

Mede dank zij het boek van Pim van Lommel zijn het 10 spelers geworden en is het model uitgebreid naar dit:

Voorheen dacht ik dat het eigen verleden in dit leven veroorzaakt werd door continuïteit van leven, het zo genaamde reïncarnatie principe. Maar dat idee heeft in dit model nooit echt handen en voeten kunnen krijgen omdat ook het reïncarnatie principe in mijn beleving teveel onlogische en onrechtvaardige trekjes vertoonde. Het straffen en/of belonen omdat je in vorige levens wel of niet de juiste beslissingen hebt genomen, inclusief de identificatie vanuit het “ik” gegeven daarin, stonden in mijn beleving teveel voorop en riepen teveel vragen op. Daarom is dát dus nooit in het model opgenomen geweest, het had teveel losse eindjes om het echt goed te kunnen onderbouwen.

Naar aanleiding van het boek “Eindeloos bewustzijn” begon steeds meer te dagen dat het niet om continuïteit van leven gaat, zoals in het reïncarnatie principe, maar om continuïteit van bewustzijn. Dat niet de “ik” beleving de continuerende factor is maar dat het bewustzijn de continuerende factor is en dat het bewustzijn levens aan elkaar rijgt en zo een “individuele bewustzijnslijn” vormt. Uit deze lijn ontstaat het individuele bewustzijn waar we allemaal in ons leven mee beginnen.

In de rubriek “het nieuwe model” op deze website vertel ik daar mee over.

Om mijn bevindingen te checken heb ik mijn moed verzameld en contact gezocht met Pim van Lommel. Net zoals ik jaren daarvoor contact heb gezocht met Bhagwan Shree Rajneesh en Zohra Noach. Als de bron nog leeft is dat de beste plek om je eigen daaruit ontstane bevindingen, conclusies en belevingen te checken en verder uit te pluizen.

Zijn reactie was voor mij van groot belang omdat hij nou eenmaal de wetenschappelijke basis heeft gelegd voor mijn daaropvolgende “mystieke” gedachtengang. En mystiek en wetenschap willen elkaar nog al eens flink in de weg zitten. Voor mij dus van groot belang om te checken of mijn gedachtengang nog klopte met zijn wetenschappelijke bevindingen. Ik ben gaan mailen en dat was uiteraard een spannende mailuitwisseling…

Hieronder een klein stukje van deze uitwisseling die ontstond naar aanleiding van een publicatie over “continuïteit van leven” in de Volkskrant.

16 februari 2023
Beste Pim,

 …….. Je kan de individuele bewustzijnslijn vergelijken met wat men in de kerkelijke tradities de ziel noemt. Dat bewustzijnsgebied wat vol zit met oneindig veel indrukken en waarnemingen van misschien wel duizenden voorgangers en waarin de oorzaken en redenen van alle logische (als je het doorhebt) bewegingen in het hier en nu liggen. Ik gebruik de term voorgangers ipv vorige levens omdat het niet meer gaat over continuïteit van leven (Zoals zohra Noach en vele andere mystici dat noemen) maar continuïteit van bewustzijn, we zijn weer een stap verder! 

In mijn beleving is de term individuele bewustzijnslijn ook meer passend en ook meer toegankelijk dan de term ziel. De term individuele bewustzijnslijn staat namelijk volkomen los van elke vorm van religie en er bestaan geen religieuze voorwaarde om met je individuele bewustzijnslijn aan de slag te gaan of er inzicht in te krijgen.    

Wat in mijn beleving het rechtstreekse gevolg van de continuïteit van bewustzijn is, is dat er op een bepaald moment een overdracht moet plaatsvinden van bewustzijn wat over is gebleven na het (op wat voor wijze dan ook) einde of beëindigen van een leven, naar een nieuw te beginnen leven. Kortom, er kan alleen maar continuïteit van bewustzijn zijn als bewustzijn voortdurend wordt doorgegeven én het nieuwe leven perfect aansluit op het bewustzijn wat er reeds is. Als het nieuwe leven niet perfect zou aansluiten zou er geen continuïteit van bewustzijn kunnen zijn omdat het dan elke keer weer op een verschillend niveau zou moeten gaan aansluiten wat dus ook achteruitgang zou kunnen betekenen en achteruitgang is geen continuïteit. Om deze continuïteit van bewustzijn te kunnen waarborgen, zodat het nieuwe leven op psychisch en fysiek niveau perfect aansluit, moet deze overdracht van bewustzijn dus plaatsvinden vlak vóór de conceptie, dus nog voor de materiele samenvoeging van eicel en zaadcel en het nieuwe concept dat verder uit erfelijke en genetische en omgevingsfactoren zal gaan ontstaan. Uitgaande van dit gegeven zouden we kunnen stellen dat die overdracht zich op puur energetisch niveau afspeelt, dus hoogstwaarschijnlijk op het niveau van het chakra systeem en dat dit chakra systeem al voor de conceptie aanwezig is en reeds “gevuld” is en “gevormd” is uit de individuele bewustzijnslijn. Aangezien het op energetisch niveau ligt zet ik gevuld en gevormd tussen aanhalingstekens. Het gevolg is dat de daadwerkelijke conceptie volledig geregisseerd wordt door de inhoud van de individuele bewustzijnslijn waardoor het nieuwe leven perfect aansluit en zich zal vormen naar het bewustzijn wat er reeds is, dan is er continuïteit van bewustzijn.   

Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat we de wijze waarop bijvoorbeeld een diagnose wordt gesteld, gebaseerd op erfelijke, genetische en omgevingsfactoren,  bijgesteld moet worden. Deze moet aangevuld worden met de werking van c.q. de gevolgen van de continuïteit van bewustzijn. Naast de erfelijke, genetische en omgevingsfactoren moet er namelijk ook rekening gehouden gaan worden met factor nummer vier, de belangrijkste factor omdat daarin de werkelijke oorzaken en redenen liggen, de individuele bewustzijnslijn.

 Ik ben benieuwd naar je reactie.

Warme groet,

Rob Droog

De reactie van Pim was voor mij uiteraard een hele fijne maar ook een hele belangrijke reactie. Waar anders kon ik een bevestiging krijgen van dit soort gedachten c.q. overtuigingen. Hieronder een kleins stukje van zijn reactie:

18 februari 2023
Beste Rob Droog,

……..Wij zijn het in de diepste zin volledig met elkaar eens, en wij gebruiken ook bijna dezelfde woorden om aan ons innerlijk weten vorm te geven….

In liefde en vrede,

Pim van Lommel

In maart hebben we nog meer contact gehad. Ergens tijdens onze uitwisseling kwam de vraag omhoog wat we nog meer zouden kunnen doen om de kennis over bewustzijn naar buiten te brengen. Ik kwam toen met een idee om iets op te nemen voor een video of podcast. Gezien de hoeveelheid opnames die er al zijn geweest werd dat voorstel terecht afgewezen. Er zat van mijn kant ook nog een vraag in de mail die te maken had met de behoefte aan erkenning of goedkeuring. In de onderstaande mail geef ik daar meer helderheid aan en geeft Pim een reactie….

Woensdag 8 maart 2023
Beste Pim,

Ik heb onze mail-uitwisseling nog eens een paar keer goed doorgelezen.
Ik Begrijp nu ook waarom je mijn voorstel om een gesprek/filmpje op te nemen hebt afgewezen. Terecht gaf je aan dat je op dat vlak al heel erg veel had gedaan en dat er niet zo veel meer aan toe te voegen is. Zoals ik de vraag had gesteld zou het voor jou slechts een nogal zinloze herhaling van zetten zijn.

Achteraf zie ik dat mijn vraag niet duidelijk genoeg is geweest en ik wil dat graag aanvullen.

Jouw boek was voor mij de wetenschappelijke basis waarop aansluitend een heel groot gedeelte van mijn denkwijze is ontstaan. Al lezende groeide het “ja”, zo is het en zo werkt het. Vervolgens zijn er, de logica door jou onderzocht en beschreven volgend, allerlei logische vervolg conclusies ontstaan. Deze conclusies heb ik, als daar ruimte voor was, meegenomen in mijn benadering van cliënten en cursisten en zijn dus op werkbaarheid getest en getoetst. Zo zijn in de loop der jaren de term “individueel bewustzijn” en de term “individuele bewustzijnslijn” ontstaan én de voor mij juiste inkleuring van de Bron: de hoogste licht en liefdesenergie in relatie met het alles omvattende bewustzijn. Kortom, alles wat ik jou in mijn voorgaande mail heb beschreven en waar je het mee eens was, is daar uit ontstaan.

Ik werk in mijn praktijk nagenoeg dagelijks met mensen, ik geef cursussen en Kennisshops waarin ik deze kennis en inzichten deel. Jouw boek als basis heeft mij enorm geholpen om volop te durven gaan staan voor die vervolg conclusies en dus ook de mystieke kant in dit alles. Jouw boek en jouw naam neem ik daar volop in mee omdat je dat verdient.

Door dit alles is er opeens veel meer opening en ruimte ontstaan om tijdens clientgesprekken of in cursussen e.d. ook met de vaak zo prangende waarom, waarvoor en waardoor vragen aan de gang te gaan. Hoe intenser het lijden van mensen is, hoe belangrijker deze vragen worden. Met de kennis en inzichten die er nu zijn kunnen we verder gaan kijken dan ooit mogelijk was. Nu wordt het bewustzijn veel meer een bruikbaar en tastbaar stuk gereedschap in plaats van een vaag en ongrijpbaar begrip!

Ik denk dat mijn vraag veel meer gaat over de behoefte die ik voel om een vorm van akkoord bevinden, dat mijn vervolgconclusies in jouw ogen kloppen, te krijgen, of een soort/vorm van ruggensteun van jou te hebben. Een ruggensteun die aangeeft dat waar ik voor sta niet mijn eigen verzinsels zijn maar één van de uitwerkingen of gevolgen van jouw levenswerk. Wat ik doe is geen aanvulling of verbetering op jouw levenswerk maar een logisch gevolg er van, en als jij dit gevolg herkent/erkent dan geeft dat in mijn beleving een extra basis, een extra stevigheid waarop en waarmee ik verder kan bouwen. 

In wat voor vorm zou dit gegoten kunnen worden? Bijvoorbeeld door de laatste mailuitwisseling met naam en toenaam op mijn website te mogen plaatsen, uiteraard eerst uitgewerkt en goed bevonden door jou. Meer dan dit soort dingen is eigenlijk niet nodig.

Tot zover mijn aanvulling, ik ben benieuwd naar je reactie,

Warme groet,

Rob Droog
Blijvend anders

Een paar dagen later kreeg ik onderstaand antwoord waar ik ook weer erg blij mee was.

Zaterdag 11 maart 2023
Beste Rob,

Hartelijk bedankt voor je uitvoerige en zeer positieve uitleg over wat je precies zou willen. IK ben dankbaar dat mijn boek je zo heeft kunnen helpen in je kennis en in je werk.

Je mag altijd onze email uitwisseling na bewerking en goedkeuring op je website plaatsen, met verwijzing naar mijn boek, en met de link naar mijn laatste artikel. Zie de bijlage.

Dit artikel: The Continuity of Consciousness, is ook gratis via mijn website te downloaden:

https://pimvanlommel.nl/pim-van-lommel/publicaties/wetenschappelijk/

In liefde en vrede,

Pim

Tot zover onze mailkuitwisseling.

In onderstaande documentaire praat Pim van Lommel over bijna dood ervaringen en over zijn boek “Eindeloos bewustzijn” waarin hij onder andere aantoont dat bewustzijn los staat van breinactiviteiten:

 

Kijk, luister en laat je ook eens inspireren door bijvoorbeeld mensen zoals Gabor Maté die in onderstaand filmpje praat over de relatie tussen kind trauma’s en ziekten:

 

Mensen zoals Eckhart Tolle die ingaat op de vele manifestaties van bewustzijn:

 

Mensen zoals Zohra Noach die veel kennis en inzichten heeft gedeeld over de werking van Geest:

 

Jordan Peterson over depressie….

 

En natuurlijk maken we zelf ook wel eens wat…..

 

Depressiviteit: de dubbele belasting deel 1

 

Depressiviteit: de dubbele belasting deel 2

 

Depressiviteit: de dubbele belasting deel 3

 

De gang van het licht

De allerhoogste Licht en liefdesenergie en het alles omvattende bewustzijn is het pulserende hart van het universum.

Het hart dat voortdurend licht, liefde en bewustzijn uitzend naar altijd, overal en iedereen.

Deze allerhoogste Licht en liefdesenergie en het alles omvattende bewustzijn is dan ook de oorsprong van jou en jouw unieke bestaan, hier en nu.

Zo straalt de hoogste licht en liefdesenergie en het alles omvattende bewustzijn rechtstreeks jou individuele bewustzijnslijn in.

Daar belicht het alle indrukken en waarnemingen die door de eeuwen heen door vele honderden voorgangers zijn achtergelaten.

Deze stuwing van licht, liefde en bewustzijn versterkt wat al belicht en verlicht was en duwt aan wat nog geen licht, liefde en bewustzijn heeft kunnen ontvangen.

Zo is de blauwdruk van jouw lichaam ontstaan en zo is jouw individuele bewustzijn waar je mee geboren bent ontstaan.

Niets om, in en aan jou is er zomaar, niets is er zonder reden.

En hoe pijnlijk het lichaam ook kan zijn, hoe zwaar de omstandigheden in je leven ook kunnen zijn, hoe wanhopig en verwarrend de dagen kunnen zijn, licht, liefde en bewustzijn is altijd de oorzaak en na elke ontmoeting en verwelkoming van zwaarte zal licht, liefde en bewustzijn volgen.

Zo is de weg van het licht, in ieder mens aanwezig….

Rob Droog
April 2023