Visie

De organisatie visie van Blijvend anders.

Na dertig jaar werken met mensen, studeren, onderzoeken, schrijven, experimenteren en verfijnen, zijn we nu zo ver dat we ons product, de Driedaagse van Blijvend anders, in de huidige vorm aan een breder publiek willen aanbieden.
We hebben de Driedaagse reeds 23 keer gegeven waarvan zes keer in haar uiteindelijke en huidige vorm en vanuit ons eigen bedrijf “Blijvend anders”.
De resultaten zijn ronduit fantastisch zoals je ook in de recensies kunt lezen.
We zijn daar nu zo enthousiast over en hebben er zoveel vertrouwen in dat we daar graag wat meer de publiciteit mee willen opzoeken.

We hebben de overtuiging dat de Driedaagse iets nieuws is waar heel erg veel mensen mee geholpen kunnen worden, zeker mensen die al van alles gedaan hebben en toch niet opgeschoten zijn of toch weer elke keer teruggevallen zijn. Het nieuwe zit in de diepte, breedte, samenhang en logica van de inzichten en de kennis die wij gebruiken, daar waar de Driedaagse altijd mee begint.
De Driedaagse is geen cursus, geen training, geen workshop.
De Driedaagse is een regelrechte leergang.
Leer eerst maar eens zien hoe alles met betrekking tot je houding en gedrag is ontstaan en hoe het werkt in jezelf.
Pas als je dat weet, weet je ook gelijk waar de schoen nog wringt en zal je eigen interventie veel duurzamer en dus effectiever kunnen zijn.

Je weet nu waar je moet kijken, wat je moet doen, hoe dat werkt.
Mensen die bij ons de Driedaagse hebben gevolgd weten hoe het zit en hoe het werkt in zichzelf en creëren aan de hand daarvan hun eigen therapie, aanpak, verandering, oplossing.
Dus niet meer de therapie of methodiek van een ander, verzonnen door een ander, gebaseerd op de problemen van een ander, maar echt jouw eigen weg en wijze, gebaseerd op hoe het in jou zit en wie jij bent in relatie met jouw wereld. Die aanpak in en vanuit jezelf, vanuit een weten en begrijpen hoe het werkt en hoe het zit in jezelf, sluit altijd 100% aan bij jezelf, bij jouw leven en beleven.

Daardoor is jouw aanpak duurzaam, effectief en dus succesvol….

We krijgen regelmatig de vraag voor wie of voor welke problemen of hulpvragen de Driedaagse van Blijvend anders geschikt is.
Als kwaliteit van leven alles te maken heeft met de balans in de samenhang tussen wat je denkt, wat je voelt, je emoties, de invloed vanuit je verleden, je lichaam, je bewustzijn, de omstandigheden, dan is de Driedaagse van Blijvend anders geschikt voor iedereen die met deze aspecten moeite heeft of in disbalans terecht is gekomen.
Hoe meer je af weet van deze aspecten en hoe hun samenhang en samenwerking is, hoe meer je er zelf mee kunt doen om veranderingen aan te brengen.
Het maakt dus niet uit of je met depressieve klachten, een burn-out, trauma’s uit je verleden, angst voor de toekomst, relatie problematiek, fase-problematiek of wat dan ook binnen komt.

En ondanks dat we er allemaal verschillend mee omgaan, omdat achtergronden, drijfveren, verhoudingen en samenstelling verschillen, de aspecten die een rol spelen zijn in iedereen gelijk want het gaat altijd over je denken, je emoties, je gevoelens, je lichaam, je bewustzijn en de omstandigheden.
Dus als je weet hoe dát zit en werkt, zie je ook hoe dat bij jou zit en bij jou werkt en dát weten, dat doorhebben, dat geeft je weer het stuur in handen, dat geeft weer mogelijkheden tot beweging, veranderingen, groei en ontwikkeling.

Het team van Blijvend anders

Rob Droog,
Cristina Henderson,
Rianne van Heck

 

De Driedaagse van Blijvend anders,

We hebben in 2016 het bedrijf “Blijvend anders” opgericht.
Dit hebben we gedaan vanuit de behoefte om mensen die in psychische nood zijn en/of die meer sturing en inzicht willen hebben in hun leven iets aan te kunnen bieden wat werkt én waarbij na het volgen van de Driedaagse leergang terugval nagenoeg uitgesloten is.
Elke keer terugval is namelijk vaak de oorzaak van een toenemende mate van teleurstelling en machteloosheid en een toenemend verlies van zingeving.
Je zou kunnen stellen dat een herhaaldelijke terugval dé bakermat van depressie is met alle opvolgende ellende van dien, tot en met suïcide aan toe…

Naar onze mening is een duurzame en dus effectieve verandering in je houding en gedrag pas mogelijk als je van A tot Z weet wat jouw houding en gedrag vanaf het begin van je leven tot het moment van hier en nu heeft veroorzaakt en heeft bepaald.
Hiervoor hebben we De Driedaagse ontwikkelt.
De Driedaagse is het resultaat van zo’n dertig jaar werken met mensen, individuele begeleiding geven, trainingen en cursussen geven, studeren, uitproberen, omschrijven, verfijnen, experimenteren, uit zoeken, onderzoeken enz. enz…

Onze Driedaagse leergang begint altijd met een hele dag psycho-educatie.
Eerst maar eens algemene inzicht verkrijgen en algemene kennis opdoen zodat je weet hoe het werkt in jezelf, zodat je weet wat jouw houding en jouw gedrag heeft veroorzaakt en wat dáárvan het hier en nu nog steeds bepaald.

We gebruiken hiervoor een eigen ontworpen model waarin de samenhang en samenwerking van alle aspecten die houding en gedrag bepalen, wij noemen ze spelers, duidelijk wordt.
In dat model worden zelfs de spelers die over het algemeen nog onbewust en als automatisme in mensen werkzaam zijn meegenomen.
Zonder dat te weten, zonder die kennis en die inzichten, kun je namelijk geen duurzame veranderingen aanbrengen.
Terugval ontstaat doordat mensen onvoldoende weten welke spelers een rol spelen in houding en gedrag en als je daardoor één of meerder spelers niet meeneemt in je voorgenomen veranderingen dan zullen die voor de terugval zorgen.
De niet meegenomen spelers blijven daardoor namelijk gewoon doen wat ze altijd gedaan hebben.
Jij hebt ze niet meegenomen in jouw wens tot verandering dus die weten en kunnen niet anders.

Voor ons is het niet weten geen uitgangspunt, weet hoe het zit, weet precies hoe het zit, dan weet je ook waar het niet goed zit.
En als je weet waar het niet goed zit dan weet je ook wat en waar je je interventie moet gaan uitvoeren.

Omdat deelnemers aan de hand van de algemene inzichten en algemene kennis die ze aangeboden krijgen hun eigen leven en beleven direct herkennen, creëren deelnemers aan de hand van de eerste dag al hun eigen stappen, hun eigen interventies, hun eigen therapie.
En wat mensen zelf creëren, gebaseerd op hun eigen leven en beleven, sluit uiteraard altijd aan op hun eigen leven en beleven en is feitelijk altijd succesvol.

Na de eerste dag van psycho-educatie is discipline de volgende benodigde stap.

De tweede dag van de Driedaagse die twee weken na de eerste dag wordt gegeven, bestaat uit evaluatie en een eigen ontworpen oefening die nog meer duidelijkheid verschaf in hoe het eigen leven en beleven zich verhoudt in en met de omringende wereld.
Wat is jouw ruimte, hoe ga jij daar mee om, en wat ga je doen om dat bij te stellen.

Door een nog verfijnder inzicht ontstaan nog meer handvatten en tools om veranderingen door te voeren.
Het blijkt dat hoe meer handvatten en tools men krijgt hoe makkelijker de discipline op te brengen is om er ook echt mee bezig te gaan en te blijven.

Maar het begint allemaal met weten, als je weet hoe het werkt is het veel makkelijker om er iets in en mee te doen.

De derde dag van de Driedaagse, die twee weken na de tweede dag wordt gegeven, is een “puntjes op de i dag”.
Deze dag heeft geen programma en wordt volledig bepaald en gevuld door de deelnemers zelf.
Hun vragen, hun behoefte aan verdieping of uitwerking.

De deelnemers

De resultaten van de Driedaagse zijn te lezen in de recensies die we vragen en ook krijgen van de deelnemers.

Veelal zijn de deelnemers mensen die al jaren bezig zijn en van alles en nog wat gedaan hebben op het vlak van therapie, begeleiding, opnames, medicaties enz.

Het feit dat ze bij ons de Driedaagse komen volgen wil zeggen dat al het voorgaande nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
Na de Driedaagse weten mensen ook waarom het voorgaande niet heeft gewerkt, welke spelers door anderen en door henzelf vergeten zijn om mee te nemen in het veranderingsproces….

De algemene kennis en inzichten die we gebruiken zijn getest en getoetst, zijn algemeen en zijn terug te vinden in veel verschillende geschriften, boeken, publicaties, onderzoeken en vakliteratuur.

We hebben niets zelf verzonnen en niets is gebaseerd op geloof, religie, spiritualiteit of aannames.
Wij hebben alles wat relevant was met betrekking tot houding en gedrag in een eigen ontworpen model geplaatst in een onweerlegbare logische samenhang en verband gebracht.

Door de logische samenhang is het model wat wij gebruiken voor iedereen te volgen en te snappen en iedereen herkent zijn of haar eigen levensverhaal er in. Hierdoor wordt de algemene kennis en de algemene inzichten geïndividualiseerd er wordt daardoor het eigen leven en beleven verduidelijkt waardoor dus ook de eigen houding en het eigen gedrag van begin af aan tot hier en nu.

 

Waarin verschilt Blijvend anders van andere cursussen, trainingen, therapieën, begeleiding enz. ?

-Je hoeft je verhaal niet nog een keer te doen.

Meestal zijn mensen die zich bij ons zich aanmelden, door alle voorgaande hulpverleningspogingen, het helemaal zat om wéér hun verhaal te vertellen, zat van het invullen van eindeloze vragen lijsten, het gediagnosticeerd worden in vakjes en hokjes, het praten over opvoeding, ouders, jeugd, trauma’s. Mensen ervaren dat toch als een enorme inspanning en die inspanning hebben ze al zo vaak moeten leveren, vaak zonder het gewenste resultaat. Bij Blijvend anders hoeft niemand zijn of haar verhaal aan ons te vertellen. Wij gaan er vanuit dat de deelnemers zijn of haar eigen verhaal zelf goed genoeg kent om zichzelf in de algemene kennis en inzichten die wij delen te herkennen, en dáár gaat het om. Die herkenning geeft handvatten en tools om er nu zelf, vanuit zichzelf, op eigen-wijze en in eigen tempo wat mee te gaan doen.

-je hoeft niet weer van alles en nog wat te gaan doen

We geven geen cursus, geen training, geen therapie, je krijgt geen methodiek die je moet blijven volhouden. Wij geven psycho-educatie, kennis en inzichten over de werking van je eigen psyche. Vandaar dat de we Driedaagse een leergang noemen. De kennis en de inzichten die de deelnemers krijgen aangereikt doen grotendeels hun eigen werk. Als je eenmaal gezien hebt hoe het werkt en hoe het zit in je zelf, kun je dat niet meer ont-zien. Wat je eenmaal weet van jezelf en hoe het werkt kun je niet meer ont-weten. Wat je eenmaal hebt leren kennen van jezelf kun je niet meer ont-kennen. Het balletje van kennis en inzicht zal verder rollen en meer en meer inzichten in jezelf verschaffen, sta niet teveel in de weg en dan kan er ook nog flink wat vaart ontstaan…..

-Wij zijn toegankelijk voor iedereen

Betaal je voor cursussen, trainingen en workshop vaak een hoop geld, wij hanteren een visie waarin het voor iedereen mogelijk moet zijn om de Driedaagse te volgen.
Onze prijs voor de Driedaagse is laag en zal laag blijven en mensen die alsnog moeite hebben met betalen daar treffen we regelingen mee.

-Voor het eerst diepgaande kennis en inzicht voordat je wat gaat doen

Het komt vaak voor dat mensen aangeven dat ze al van alles en nog wat gedaan hebben op het vlak van therapie, hulpverlening, opnames, trainingen, cursussen enz.

En als we dan vragen om bijvoorbeeld het verschil aan te geven tussen een emotie en een gevoel of waar emoties en gevoelens nou precies vandaan komen, of we vragen naar de relatie tussen je denken en je lichaam, de relatie tussen je gevoel en je verleden, dan weten de meeste mensen daar geen duidelijk antwoord te geven.

Dus ondanks alle hulpverlening en begeleiding weten mensen vaak heel weinig tot niets over de belangrijkste spelers op het speelveld van hun eigen houding en gedrag, emoties, gevoelens, denken, lichaam…. En dat is op z’n minst raar want het gaat juist over die spelers.

Bij Blijvend anders weet je al na één dag precies het verschil tussen een emotie en een gevoel, je weet waar ze vandaan komen en wat ze je te vertellen hebben, je kent de relatie tussen denken en voelen en lichaam. Na één dag weet je hoe het werkt in jezelf.
Eerst kennis en inzichten, dan pas wat gaan doen, dat maakt de kans van slagen vele malen groter en terugval nagenoeg uitgesloten.

 

Recensies over de Driedaagse:

Jos (Mei 2017) Lieve Christina en Rob,

Blij dat ik voor jullie gekozen heb en de Driedaagse, spreek ik graag mijn positieve bevindingen uit na deze bijzondere ervaring. In deze 3 dagen heb ik uitleg ontvangen hoe het brein van de mens werkt door de invloeden uit het jeugdige verleden en waar die inzichten voor nodig zijn om bewust te worden van mijn huidige gedrag, maar bovenal hoe ik er verandering in aan kan brengen zodat mijn frustraties naar een rustige plaats gebracht kunnen worden. Zelfs op zo’n korte termijn ervaar ik al veranderingen en ik zie nu al uit welke groei dit voor mij zal betekenen. Hadden jullie maar eerder op mijn pad gekomen denk ik wel eens, maar ik ben er waarschijnlijk nog niet aan toe geweest. Met mijn volste vertrouwen kan ik jullie aanbevelen aan mensen die naar rust en voldoening in het leven streven.

Lieve groet, Jos

Marguerite (maart 2017) Beste Rob en Cristina,

Mijn ervaringen van de afgelopen 3-daagse zijn niet in een verhaal te vatten.
Woorden kwamen bij me boven, die ik graag met jullie – en anderen wil delen.
Verrassend verhelderend verdiepend verruimend verheugend veranderend verademend verbindend vernieuwend versterkend verstorend verzoenend en dit alles onder de deskundige, bezielende en betrokken leiding van Rob en Cristina. Een ervaring die ik niet had willen missen en die ik van harte gun aan mensen op zoek. Rob en Cristina, jullie heel veel dank en ik hoop dat jullie velen op weg kunnen helpen. Warme groet.

Willy (maart 2017):

Zojuist thuisgekomen van de laatste dag van de driedaagse ‘Blijvend Anders’…. en ja, dat is het: Blijvend Anders. Maar wát is het nu precies dan dat Blijvend Anders? Als je het weet, kun je het niet meer ontkennen, werd door één van de cursisten gezegd, en zo is het.
Het is geen therapie en ook geen zweverig gedoe. Nee, gewoon down to earth krijg je uitgelegd en krijg je door hoe dingen nu eigenlijk werken. En daarna moet je er natuurlijk zelf mee aan de slag. Ik ben in 3 dagen heel veel wijzer geworden en heb daar een ervaring voor het leven opgedaan.
En samen met een groep fijne mensen een reis gemaakt door inzichten en wijsheid. Ik voel me echt een stuk rijker nu. Lieve Christina en Rob, dank dat jullie ons bij de hand hebben genomen op deze reis en de tools hebben gegeven om het nu zelf te doen.

Wilma (maart 2017):

met liefde en plezier heb ik een stukje geschreven voor jullie Facebookpagina. Ikzelf kom namelijk nooit op Facebook, maar als jullie het daarop willen plaatsen, dan graag!!

“In mijn leven van inmiddels 60 jaren zijn nogal wat dingen gebeurd waardoor ik mij flink uit mijn evenwicht heb laten brengen. Sterker nog ik zit momenteel middenin mijn 3e (!) burn-out, niet echt goed bezig dus. In de loop van de jaren heb ik vele therapieën gevolgd en alles hielp meestal wel ’n klein beetje, maar vooral hielp het maar een beperkte periode. Steeds verviel ik weer in mijn oude destructieve gewoontes waardoor ik opnieuw ziek werd. De hulp echter die ik bij Blijvend Anders / Rob en Cristina ervaar is ZO BIJZONDER dat ik dat niet even kan omschrijven, ik raad je aan: ga het ervaren!! Deze mensen werken zo vanuit hun hart en dat voel je; zij brengen je terug bij je oorspronkelijke zelf door naast je te gaan staan in plaats van boven je zoals elders vaak het geval is. Ik gun iedereen deze ervaring!”
Je mag mijn voornaam erbij plaatsen, net als bij de recensies op jullie website.
Tja, zelfs mijn dochter zei vanmorgen aan de telefoon: tjee mam, je klinkt zo anders, zoveel beter.
Haha, “blijvend anders” hopelijk!

Rikje (december 2016):

Nou, het schip is van de kant hoor, en hoe?! Eigenlijk zou iedereen deze driedaagse workshop moeten volgen. Het geeft zoveel inzicht in je eigen (onbewuste) denken en handelen. De herkenning in de verhalen en issues van de anderen in de groep was heel waardevol, zo kreeg je antwoorden op vragen die je zelf nog niet had bedacht! Echt een aanrader! Dank je wel Rob en Cristina.

Wilma (december 2016):

Gister de laatste dag van de driedaagse van Blijvend Anders. Wat heb ik veel geleerd! Over mezelf maar ook hoe ik met een ander om kan gaan door mijn gedrag te veranderen. De tips van Rob, inzichten van Cristina en het daaruit voortvloeiende bewustzijn waren zeer leerzaam.
Jammer dat het maar 3 dagen waren!

Annemarie (december 2016):

Een week geleden de Driedaagse van Blijvend anders afgerond… Eigenlijk was ik erg sceptisch, maar ging toch in op de uitnodiging van mijn dierbare vriendin Cristina Henderson . Sceptisch, want waarom zou deze training wel zorgen voor een blijvende verandering? Maar ik moet concluderen dat er heel veel al veranderd is en dat alles door eigenlijk niets meer dan een inzicht hoe ons brein werkt en wat je vooral niet meer moet doen om te veranderen. Eigenlijk was ik al die jaren in strijd met mijzelf en leverde die strijd niets op dan een herhaling van zetten; er veranderde niets blijvend. En nu heb ik ingezien op welk niveau ik wel zaken kan veranderen en is er al heel snel resultaat. Ik raad iedereen die nu echt iets in zijn of haar gedrag wil veranderen deze training van Rob Droog en Cristina Henderson aan

Anoniem (mei 2016):

Het is een mooie training waarbij je diep moet gaan. Het is confronterend maar als je bereid bent de confrontatie aan te gaan, leer je wat jou beperkende overtuiging is. De puzzelstukjes vallen eindelijk in elkaar en leer je blijvend anders te denken en te doen.

Anoniem (mei 2016):

Na jaren van depressie , geen zelfvertrouwen,  onbegrip naar mezelf, enkele psychologen verder, een stom naampje opgeplakt te hebben gekregen waar ik mezelf nooit in heb kunnen herkennen, heeft de cursus Blijvend Anders mijn ogen geopend. Ik ervaar rust, ik begrijp mijn eigen reacties en mijn houdingen naar anderen. Ik ben er nog niet,  maar realiseer mij dat mijn leven vanaf nu alleen maar beter wordt. Mijn leven begint nu en dat besef geeft mij een gelukkig gevoel. Een gevoel die ik niet herken, maar mij een glimlach op mijn gezicht geeft. Ik kan eindelijk positief naar mijn toekomst kijken.

Ik adviseer iedereen om deze cursus te volgen. Geen therapie, maar een stukje basiskennis over je eigen doen en laten!

Anoniem (mei 2016):

Blijvend anders, wat een toepasselijke naam voor deze cursus!!! Het is echt blijvend anders voor mij geworden. Ik heb deze cursus gevolgd en ben wel degelijk veranderd. Ik heb handvaten gekregen die me kunnen helpen in het dagelijks leven. Ik kan niet meer om mijn gevoel heen, voelt iets niet goed dan ga ik het aan en praat ik erover. Vroeger deed ik dat niet zo snel als nu en ging dat soms ten koste van mezelf. Ik vond het soms erg moeilijk om voorbeelden uit mijn verleden te vertellen, maar ik merkte dat het ook een opluchting voor me was dat ik het gedeeld had. Het bleek ook bij anderen in de groep soms herkenbaar te zijn. Dat is fijn! Ik vind het erg jammer dat de cursus afgelopen is.

Trudy (oktober 2017)

Heel blij ben ik dat ik heb kennis gemaakt met het model DROOG, het heeft mij zeer veel gebracht tot op de laatste dag aan toe, ook zeker weer die dag verrijkt met weer nieuwe inzichten, -eerder verteld-, maar toen viel het kwartje voor mij. De inzichten in het handelen als Kind en Volwassen, de X factor en het zichtbaar zijn. Deze inzichten zal ik niet snel vergeten. Als ik die vier  kenmerken in mijn dagelijks leven weet te hanteren ben ik aardig op weg om mijn hoofd te ontdoen van muizenissen die mij niet verder brachten en brengen. Ik ga weer vol vertrouwen de toekomst in.

Ik kijk uit naar de terugkomdag, om wederom te sparren over hetgeen we van jullie geleerd hebben. Waar eventueel nog de valkuilen zitten of waar we nog tegenaan lopen. En de verhalen van andere, waar vaak veel in te herkennen is. Eindig positief, ik vind het een supermodel (voor mij) mits goed gehanteerd. Ook de manier waarop jullie het hebben gedaan, veel vertrouwen gegeven! Ik hoop dat jullie doorpakken en een nog grotere groep zullen bereiken.

Anoniem (oktober 2017)

Ik vind het een super interessante training. Ik probeer bewuster te communiceren…op gevoelsniveau…ik zie dat dat meer effect geeft dan communiceren in strijd.
Lukt nog niet altijd… Kindreddingssysteem ben ik nog niet echt van bewust.
Je kan er elke minuut van de dag mee bezig zijn.
Het om armen van emoties…het mag er zijn is ook goed inzicht in jezelf zijn.
De opdracht van de tweede dag was een mega eyeopener.
Jullie zijn een mooi koppel met z’n drietjes……puur…

Anoniem (oktober 2017)

De aandacht die en het begrip dat ik bij Blijvend Anders krijg voor wie ik ben en wat ik voel en doe, werkt voor mij echt bevrijdend. Zien waar mijn grenzen en de grenzen van de anderen liggen, waar ik sta, waar de ander staat, wat wij daarmee doen, werkt verrijkend voor mij.

Recensies over de terugkomdag Driedaagse, mei 2017

(Willy 15 mei 2017):

Lieve Cristina en Rob,

Terugkomdag Blijvend Anders…heb ik die nodig?

Mmm, het gaat me eigenlijk best goed af om het geleerde toe te passen.

Maar na verloop van tijd heeft het ‘toepassen van de regels’ ook wel wat vragen opgeroepen.

Weet je wat, ik schrijf me gewoon in en zie wel wat er behandeld wordt. Dit dacht ik vooraf.

En toen was de dag daar. Een fijn weerzien met jullie natuurlijk en heel nuttig om het geleerde weer even op te frissen.

En net als tijdens de trainingsdagen heb ik weer veel geleerd, van jullie, maar zeker ook van de verhalen en ervaringen van de medecursisten.

Geen spijt van de inschrijving en zeker aan te raden voor alle cursisten die met vragen zitten of die wel een opfrisser van de kennis kunnen gebruiken.

Deze cursus gun ik iedereen, het maakt het leven net even leuker!  En de terugkomdag maakt het net even completer.

En de lunch was weer grandioos

Heel veel succes en veel liefs,

Willy

Terugkom dag 20 mei 2017

Een jaar ná de oprichting van Blijvend anders en meerdere Driedaagse(s) verder…………hebben we afgelopen zaterdag de eerste terugkomdag gegeven met als thema: het leven ná de Driedaagse. Net hebben we de eerste recensie van Rikje van der Steeg hierover mogen ontvangen, waar we uiteraard héél blij mee zijn:

Afgelopen zaterdag was de terugkomdag Blijvend Anders, nadat ik in november/december vorig jaar de Driedaagse had gevolgd. Het was goed om weer even de puntjes op de i te zetten qua theorie/model. Daarnaast hebben Rob en Cristina op hun eigen, bijzondere wijze uitgelegd hoe je uit de innerlijke strijd met jezelf kunt stappen en dat kon ik goed gebruiken. Tijdens de Driedaagse heb ik de theorie zo opgevat dat ik uit de strijd met een ander kan stappen door te vertragen, maar ik had me niet gerealiseerd dat dat ook van toepassing kan zijn op de strijd met jezelf. Het eerste resultaat is nu alweer voelbaar/merkbaar!

Het was weer een inspirerende dag, waar ik met heel veel plezier op terugkijk. Dank Cristina en Rob voor jullie wijze lessen!

Recensies over de boeken: 

-Om en nabij psychose 
-Blijvend anders 
-De spelers van blijvend anders

De originele recensies zijn te lezen op:
https://www.pumbo.nl/beheer/reviews

18-08-2017 / Blijvend anders
De samenhang tussen denken, emoties, gevoelens en de invloed van het eigen verleden daarop, uitgelegd aan de hand van: “Het model van Droog”

Geweldig boek, eyeopener!!
begrijpelijke uitleg
veel spellingsfoutjes
Waardeert het boek met een 10 uit 10

13-12-2016 / De spelers van blijvend anders
Zeer interessant

Een eye opener naar hoe je naar jezelf kunt kijken en ook hoe je zelf aan de slag kunt gaan hiermee.

11-10-2016 / Om en nabij psychose
Fijn boek om te lezen. Verhelderend, geeft veel inzicht.

14-04-2014 / Blijvend anders
Fijn boek

In het boek vind je een antwoord op de vraag waarom je reageert zoals je reageert. Het geeft je handvatten om daarin verandering te brengen als je dat wilt. Rob neemt je op een directe en prettige manier mee in zijn model. Door zijn bevlogenheid krijgt de taal wel eens wat minder aandacht, maar dat doet niets af aan het effect van zijn woorden. De structuur die het model biedt kan voor iedereen iets betekenen. Een fijn boek.

11-12-2012 / Blijvend anders
Mooi naslagwerk!

Ik vind het in begrijpelijke taal geschreven en het is een mooi naslagwerk, zodat je altijd iets hebt om op terug te vallen. Mijn dochter is samen met mij naar de cursus geweest en is het helemaal met mij eens wat ik geschreven heb.

 

Visie

Blijvend anders is gespecialiseerd in het aanreiken van kennis en inzichten om duurzame en dus effectieve veranderingen aan te brengen in de aspecten die houding en gedrag bepalen. Daarin streeft Blijvend anders er naar om voortdurend innovatieve en vernieuwende kennis en inzichten te vergaren en te ontwikkelen en op individueel of op groepsniveau tegen een lage prijs aan te bieden.

We gebruiken alleen maar kennis en inzichten die in de loop der jaren waar zijn gebleken en dus hun werk doen. In het geval van Blijvend anders: blijvende veranderingen veroorzaken in houding en gedrag. Blijvend, dus ook als het weer eens onveilig, eng of spannend wordt.

Wij willen vanuit Blijvend anders ook dat die kennis en die inzichten voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor die mensen die het financieel zwaar hebben. We willen vanuit Blijvend anders innovatief, vernieuwend én goedkoop zijn en blijven.

Om innovatief en vernieuwend te kunnen zijn én om de prijs laag te kunnen houden doen we niets met accreditatie bedrijven en zorgverzekeraars, of wat voor tussenliggende en vaak veel geld vragende en veel eisen neerleggende organisaties of bedrijven dan ook. De invloed van accreditatie bedrijven en zorgverzekeraars is vaak erg bepalend voor wat je doet en hoe je het doet en als je zoals Blijvend anders innovatief en vernieuwend wil zijn, kan dat ook erg belemmerend zijn. Iets nieuws introduceren is daardoor bijvoorbeeld vreselijk moeilijk want dat moet dan door een hoop meekijkende en meebepalende mensen goedgekeurd worden. Dit alles beperkt onze innovatieve en vernieuwende insteek en aanpak én de behoefte om financieel laagdrempelig te zijn. Daarom doen we dan ook niets met accreditatie aanvragen en/of zorgverzekeraars.

Juist hierdoor kan Blijvend anders innovatief, vernieuwend én goedkoop zijn.

Uiteraard zijn de trainers die bij Blijvend anders werken wel aangesloten bij beroepsverenigingen en zijn wel geregistreerd. In die zin is uw veiligheid en is de professionaliteit van de mensen waar u mee te maken krijgt gewaarborgd.

Doel van Blijvend anders is om mensen in hun eigen kracht terug te brengen en een positieve ontwikkelingsspiraal in gang te zetten waarbij de verbinding met de eigen diepste bron van cruciale betekenis is. Vanuit die verbinding kun je namelijk ook de weg naar buiten gaan om je talenten om te zetten in handelen ten dienste van jezelf en het grote geheel. Maar in eerste instantie is het allemaal bedoeld voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en groei, zodat je plaats en balans in het dagelijkse leven en beleven zich kan verstevigen én versoepelen zodat je mee kunt buigen met de winden van het leven. Wie goed voor zichzelf is, is goed voor een ander.

Wij werken vanuit de stelregel dat wat werkt waar is, en wat waar is moet werken… werkt het niet dan is het niet waar en dan wordt het door ons niet gebruikt.

Doordat bij ons de deelname prijzen betaalbaar zijn, waardoor mensen niet afhankelijk zijn van vergoedingen van zorgverzekeraars, heeft Blijvend anders niets te maken met de machten en krachten van zorgverzekeraars. Wie werkelijk financieel in de knel zit en werkelijk de behoefte voelt om deel te nemen aan de Drie daagse die kan ons mailen of bellen en dan komen we altijd tot een creatieve oplossing.

 

De visie over de inhoudelijkheid van Blijvend anders

Je eigen team…..

Jouw houding en gedrag, dus hoe je staat in jezelf en in deze wereld, én hoe je reageert op wat deze wereld je toont en aanreikt, wordt bepaald door een behoorlijk aantal aspecten. Wij noemen deze aspecten spelers, de spelers op het speelveld van houding en gedrag. Die spelers zijn een team en net als bij alle teamverbanden, als je een andere strategie of een andere tactiek wil gaan toepassen, zal je alle spelers moeten instrueren. Vergeet je één of twee spelers, neem je die niet mee in de door jouw gewenste veranderingen, dan zullen deze spelers je gaan tegenwerken omdat die gewoon blijven doen wat ze altijd al gedaan hebben, ze weten en kunnen gewoon niet anders. Ook de niet geïnformeerde spelers spelen gewoon mee.

Wil je effectief duurzame veranderingen aanbrengen in jezelf, bijvoorbeeld op het gebied van zelfvertrouwen, eigenwaarde, oude pijn of zwaarte, dan zal je dus alle spelers op het speelveld van houding en gedrag mee moeten nemen. Terugval is theoretisch niet meer mogelijk als er geen spelers meer op jouw speelveld van houding en gedrag aanwezig zijn die het nog op de oude wijze doen. De oude wijze is dan weg, er is niemand meer om op terug te vallen. Groei en vooruitgang is dan onvermijdelijk…

Hoe dat werkt, wie de spelers zijn, hoe je die kunt aanspreken, heb ik o.a. in mijn nieuwe boek “De spelers van Blijvend anders” beschreven.

Het voorwoord van mijn nieuwe boek: “De speler van Blijvend anders

31 juli 2016   Aangevuld met hoofdstuk 1

 

Voorwoord

Er zijn een hoop mensen die bijvoorbeeld na een slechte start, of na confrontatie met intimidaties, geweld, verslaving, ziekte of scheiding, met veel pijn en moeite hun leven weer op orde proberen te brengen en veranderingen aan willen brengen in zichzelf. En vaak zie je dan dat mensen, ondanks hulp in de vorm van bijvoorbeeld therapie, medicatie, begeleiding, opnames, methodieken, oefeningen, en al dan niet spirituele ontwikkelingen en ontplooiingen, toch weer terugvallen. En als je dat van dichtbij meemaakt is dat soms erg aangrijpend. Zeker als zo’n terugval elke keer zo heftig en zo intens is dat mensen het daadwerkelijk opgeven en de dood uiteindelijk nog de enige uitweg blijkt te zijn. Helaas blijkt dat voor erg veel mensen het geval te zijn.

Volgens het CBS hebben in 2014 in Nederland 1854 mensen suïcide gepleegd en volgens het CBS is dat cijfer nog nooit zo hoog geweest. Daar komt nog bij dat wanneer iemand een psychiatrische diagnose heeft en zelfmoord pleegt, dat niet als een zelfmoord wordt bijgeteld, maar wordt gezien als “dood door psychiatrische stoornis”. Maar hoe ga je dood door een psychiatrische stoornis?. Een psychische of psychiatrische stoornis is niet dodelijk tenzij iemand zichzelf doodt of een arts euthanasie pleegt. Dat laatste gebeurt bij psychiatrische patiënten slechts heel zelden. Jaarlijks zijn er volgens het CBS een kleine 10.000 mensen die door zo’n diagnose overlijden. Het overgrote deel van die 10.000 doden per jaar heeft dus zelfmoord gepleegd en zal je dus bij het cijfer van 1854 moeten optellen. Dan zijn er ook nog cijfers bekend over het aantal pogingen. Jaarlijks worden in Nederland bijvoorbeeld zo’n twintig duizend mensen op afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) behandeld voor pogingen tot suïcide. Daarbij kun je er ook nog van uit gaan dat lang niet alle pogingen uiteindelijk bij een spoedeisende hulp terecht komen dus die twintigduizend mag je gerust ook nog eens aanzienlijk verhogen. Wereldwijd is het blijkbaar niet anders. Uit cijfers in het in 2014 gepubliceerde rapport over zelfdoding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat in 2012 wereldwijd meer dan 800.000 mensen zichzelf van het leven hebben beroofd. Dat betekent, zo rekent de WHO voor, dat elke 40 seconden iemand op de wereld zelfmoord pleegt. Het aantal mensen dat een poging doet zonder dodelijke afloop is waarschijnlijk twintigmaal zo hoog, aldus de WHO. Dat komt dan neer op zo’n 16.000.000 mensen per jaar….

Al met al zijn dit schrikbarend hoge aantallen. En de hierboven gegeven aantallen zijn alleen nog maar de aantallen waarin suïcide, of een poging daartoe, min of meer is vastgesteld. We kunnen daarnaast slechts gokken hoeveel mensen het zo zwaar hebben dat ze regelmatig of meer dan regelmatig nadenken over suïcide. Blijkbaar zijn er heel erg veel mensen die het heel erg moeilijk hebben en die dat blijkbaar niet kunnen veranderen in en vanuit zichzelf. Is er nog iets triester te verzinnen dan dat. De mens die wel heel graag wil, maar blijkbaar niet kan, en uiteindelijk alles opgeeft. Ik heb dat slepende proces van onderuit gaan, weer opkrabbelen en weer onderuit gaan, jarenlang en van zeer dichtbij meegemaakt, inclusief de dood als eindoplossing. Het was hemeltergend voor de persoon zelf en voor alle mensen er omheen. Wat ging er nou mis, en wat gaat er nog steeds mis in deze processen. Wat is het in mensen dat blijkbaar niet mee wil of niet mee kan in de gewenste veranderingen of vernieuwingen? Willen of kunnen mensen dan zelf niet echt veranderen? Doen ze te weinig of doen ze de dingen op een verkeerde wijze? Is de hulp, begeleiding of medicatie die geboden wordt niet goed of niet goed genoeg? Kortom, wat is het dat veel mensen over het algemeen wel anders willen maar blijkbaar niet anders kunnen?

Deze laatste vraag is mijn levensvraag geworden en dat is waar ook dit boek een gevolg van is. Wat heb ik als mens en als hulpverlener nou aan methodieken, werkwijzen of benaderingssystemen als die niet duurzaam werken, als die niet een daadwerkelijke en blijvende verandering kunnen bewerkstelligen in mijzelf of in anderen.

In mijn beleving en in mijn visie is het absoluut onlogisch als houding en gedragsaspecten niet meer zou kunnen veranderen. Dat zou impliciet betekenen dat het verleden en wat daarin mijn houding en gedrag heeft veroorzaakt, altijd de bepalende factor zal zijn en zal blijven. Dat wil dus ook zeggen dat als je bijvoorbeeld als weerloos en machteloos kindje in een onveilige of bedreigende situatie hebt gezeten en daar allerlei houdings- en gedragsaspecten uit zijn ontstaan, die voor altijd bepalend zouden blijven voor wat jouw houding en gedrag betreft. Zelfs als de onveiligheid allang weg is en jij allang geen machteloos kind meer bent maar een volwassen man of vrouw bent geworden. Je zou dan je hele leven lang slachtoffer blijven van iets wat gespeeld heeft in de periode waar je volkomen machteloos en weerloos was. Dan is je uitgangspositie, de eerste zeven jaar van je leven, een periode waar je overigens ook nagenoeg niets meer van weet, bepalend voor de rest van je leven.

Tegelijkertijd is dit wel waar terugval op lijkt. Als het spannend, moeilijk, bedreigend of onveilig wordt zie je mensen toch vaak weer terugvallen in oud gedrag en weer gaan doen wat ze altijd al hebben gedaan. En dan lijkt het er op dat die uitgangspositie wél de bepalende factor is voor houding en gedrag, tenminste in situaties die als lastig, onveilig of bedreigend worden ervaren.

Maar dan is er nog steeds de vraag of we gewoon niet kúnnen veranderen, of hebben we gewoon nog niet de juiste weg, wijze, inzichten en handvaten om dat te doen?.

Misschien is het niet de gewoonte om in een voorwoord al een quote in te voegen maar de volgende quote uit het boek “Notities”, geschreven door een onbekende schrijver die onder de naam Jed McKenna schrijft, vind ik sterk en zo passend dat ik het toch maar gewoon even doe:

Begin quote:

Het is een vaak gestelde vraag: kan een mens werkelijk veranderen? Het antwoord is ja, en dit is hoe het moet: breek af en bouw weer op. Sterf en word opnieuw geboren. Dat is de enige manier. We kunnen tientallen jaren in therapie zijn, of mediteren, maar nog steeds dezelfde persoon zijn die we waren toen we begonnen. We kunnen alle mogelijke zelfhulpboeken lezen, ons abonneren op alle mogelijke tijdschriften, God weet wat voor groepen bezoeken, elke denkbare cursus volgen, kortom alles doen wat we kunnen, maar als er niets verandert aan de structuur, aan de fundering, dan maakt het niet uit hoe we uiterlijk en gedrag veranderen, we zijn nog steeds dezelfde persoon. Werkelijke verandering vindt ver onder de oppervlakte plaats, op peilloze en onbekende diepten waar we normaal nooit komen, maar pas als we ons naar binnen hebben gekeerd en in de diepste krochten van het zelf zijn geweest, kunnen we zeggen dat we onszelf begrijpen en meester zijn over onszelf. Totdat we die zoektocht maken zijn we volledig overgeleverd aan onzichtbare krachten, als dansende kurken op een deinende zee. Die tocht maken we echter niet omdat het gemakkelijker is onszelf wijs te maken dat het onze dansende bewegingen zijn die het deinen van de zee veroorzaken.

Einde quote.

Ik ben het eens met Jed McKenna, veranderen is zeker wel mogelijk. Maar ik ben het er ook mee eens dat om tot daadwerkelijke en dus ook duurzame verandering te komen van houding en gedrag, we daadwerkelijk de diepte in moeten. Dat we op zoek moeten gaan naar wat die fundering is, waar die is, waar die uit bestaat en wat het daarin is dat ons zó kan bepalen dat veranderen maar niet lukt. In zijn boek geeft Jed McKenna aan waar veranderen begint maar niet hoe je daar komt en wat je dan moet doen. Met dit boek hoop ik daar een passende handreiking voor geschreven te hebben, niet meer, niet minder.

Waar ik in de loop der jaren als hulpverlener en als therapeut in ieder geval achter ben gekomen, is dat in elk mens wel een aantal spelers op het speelveld van houding en gedrag aanwezig zijn die nog onvoldoende en soms helemaal niet bekend zijn, en waarvan ook nog niet bekend is wat hun rol en betekenis is. Spelers die daardoor ook niet worden meegenomen in de veranderingen en vernieuwingen die mensen in zichzelf willen aanbrengen. Spelers die naar mijn mening en ervaring helaas ook bij de meeste therapeuten en hulpverleners niet of onvoldoende in beeld zijn. Dit boek gaat enkel en alleen over deze spelers, de spelers op het veld van houding en gedrag.

Het gaat over spelers die we al kennen, en spelers waar we nog niet bewust kennis mee hebben gemaakt. Het is van belang om al deze spelers te leren kennen want pas als je in staat bent om alle spelers op het speelveld van houding en gedrag aan te spreken en mee te nemen in de veranderingen die je wilt door voeren, zal die verandering duurzaam én effectief kunnen zijn.

Ik ben van mening dat dan pas ook de reeds bestaande methodieken, therapieën en begeleiding die beschikbaar zijn, veel meer duurzame effecten op kunnen gaan leveren. Die hoeven niet overboord gegooid te worden maar kunnen prima aangevuld worden waardoor ook die in hun benaderingen en werkwijze alle spelers mee kunnen nemen en terugval voorkomen kan worden.

Als echt alle spelers op het speelveld van houding en gedrag worden aangesproken en mee worden genomen in verandering en vernieuwing, is terugval theoretisch niet meer mogelijk. Want waar zou je dan nog op terug kunnen vallen als er geen speler meer aanwezig is die het nog op de oude of voorgaande wijze doet? En zonder die terugval is vooruitgang weer mogelijk, misschien zelf onvermijdelijk. Ook voor de mens die al van alles heeft gedaan en heeft geprobeerd en ondanks dat alles nog geen steek verder is gekomen…..

We hebben een behoorlijk aantal spelers op het speelveld van houding en gedrag waar vanuit in allerlei situaties of omstandigheden onze houding en ons gedrag wordt bepaald. Zo hebben we bijvoorbeeld de speler denken, de speler emotie, de speler gevoel, de speler bewustzijn, de speler verleden. Eén van de meest lastige en ook de meest verborgen speler op dat speelveld van houding en gedrag, is het ooit door onszelf instinctief gecreëerde kind-redding-systeem. Dit kind-redding-systeem is in de eerste zeven jaren van onze kindertijd al een onbewust automatisme geworden en is daardoor een onzichtbaar aspect van de speler verleden. Dit kind-redding-systeem is in feite een dubbel verborgen speler, we zijn er niet bewust van én het is een automatisme. Omdat deze speler ook één van de oudere spelers op het speelveld is, heeft deze speler ook nog eens de rol van teamleider en is dus ook nog eens een zeer bepalende speler.

Als we deze belangrijke speler bij elke verandering die we willen doorvoeren over het hoofd zien, en ik denk dat dat voortdurend het geval is want wie gaat er nou met een speler in gesprek die je niet eens ziet en niet eens kent en niet eens weet wat die doet, dan veranderd er feitelijk niets in houding en gedrag wat we laten zien als het toch weer even eng, spannend of onveilig wordt.

Dan komt die verborgen speler met dat oude gedrag, die oude coping strategie, gewoon weer in actie en gaat vervolgens al die andere spelers aansturen. En juist omdat dit alles in werking wordt gezet door een speler waar we onbewust van zijn en die ook nog eens automatisch in werking treedt, hebben we dat helemaal niet in de gaten. We merken dit pas achteraf, als we ondanks alle voorgenomen veranderingen en alle daarvoor gedane inspanningen, op spannende momenten toch weer helemaal in oude groeven en patronen vastlopen. Als we toch weer gedaan hebben wat we altijd hebben gedaan en feitelijk weer terug bij af zijn aangekomen. Pas dan zien we wat er wéér gebeurd is en dat we het wéér niet hebben kunnen voorkomen. Dan was weer dat kind-redding-systeem de baas en niet de volwassenen. Het was dan weer één van de spelers die het spel bepaalde en niet jij.

Willen we veranderingen in onszelf duurzaam en effectief maken, dan wordt het tijd om alle spelers op het speelveld van houding en gedrag, inclusief die dubbel verborgen speler, wat duidelijker in beeld te krijgen. Wie zijn het, wat doen ze, hoe verhouden ze zich tot elkaar, welke tactiek en strategie volgen ze. Wat daarin evenzo belangrijk is, hoe verander ik dat allemaal.

In de loop der jaren is gebleken dat door het eerst in kaart brengen van alle spelers op het speelveld van houding en gedrag, veranderingen duurzamer en effectiever zijn. Is dat altijd en voor iedereen zo, nee, dat is niet het geval. Kennis en inzichten zijn enorm waardevol en kunnen een goede aanzet zijn om veranderingen te gaan doorvoeren. Maar kennis en inzichten alléén is niet de oplossing, er komt meer bij kijken. Het gaat naast kennis en inzichten ook over de juiste intentie. Wat wil je echt? Wil je echt veranderen, ook al wil dat zeggen dat je daarvoor misschien wel je diepste angsten en onzekerheden moeten gaan leren ontmoeten? Of wil je gewoon een handvat om je nog verder te kunnen verschuilen voor alles wat eng, pijnlijk en onveilig is?

Rob

 

Hoofdstuk 1    De spelers

Om veranderingen in houding en gedrag duurzaam te kunnen laten zijn is het van belang om alle spelers op het speelveld van houding en gedrag te leren kennen en te leren aansturen. Dus zowel de spelers waar je al bewust van bent alsmede de spelers waar je nog niet bewust van bent. Uiteraard kan ik niet alle spelers tot op de bodem analyseren en beschrijven, ik geef slechts een aanzet. De spelers waar ik het meest over schrijf zijn de spelers die een grote rol spelen op het speelveld van houding en gedrag én waar we zelf iets mee kunnen doen. Spelers die niet direct beïnvloedbaar zijn laat ik wat in het algemene hangen, als je maar weet dat ze er zijn en dat ze een rol spelen. Daarna is het aan jou om dat vervolgens verder te individualiseren richting jezelf, jouw eigen leven, jouw eigen levensverhaal, jouw eigen unieke zijn waar alleen jij een totaal overzicht van hebt.

Zoals ik al aangaf kan ik niet alle spelers uitvoerig behandelen, sommige spelers kan ik alleen maar benoemen. Maar er bewust van zijn dat ze er zijn en dat ze een rol spelen is al voldoende om er alert en wakker in te gaan staan. Laat je een aantal spelers op het speelveld van houding en gedrag, bijvoorbeeld spelers waar je onbewust van bent, buiten je voorgenomen verandering of vernieuwing, dan zullen deze invloed op je houding en gedrag blijven uitoefenen zonder dat je in de gaten hebt dat ze dat doen. En daarmee zorgen ze in bepaalde situaties feitelijk voor terugval in oude groeven en patronen.

En die terugval merk je uiteraard weer wel omdat je daardoor gewoon niet verder komt ondanks dat je dat wel wilt.

Het werkt net zoals in allerlei andere teamverbanden, als je een aantal spelers van je team vergeet in te lichten over de verandering in tactiek of strategie, dan zullen die spelers niet mee kunnen gaan in die verandering of vernieuwing maar je juist gaan tegenwerken. Ze kunnen nou eenmaal niet anders doen dan herhalen wat ze altijd gedaan hebben, ze weten nog niets van jouw verandering of vernieuwing. Je kunt ze dat dus ook niet eens echt kwalijk nemen.

Die spelers die jij niet geïnstrueerd hebt kunnen dan gewoon niet mee in de verandering en vernieuwing die je probeert aan te brengen. En dit is nagenoeg altijd de oorzaak van recidive of terugval. Mensen, en vaak ook de hulpverleners die mensen hebben, zijn dan simpelweg niet volledig genoeg geweest. Ze hebben blijkbaar een aantal spelers van het team vergeten in te lichten. Bij terugval hebben mensen als het ware last van een aantal spelers die ze nog niet hebben aangesproken en/of waar ze nog niet bewust van zijn maar die wel gewoon allemaal meespelen en meebepalen.

Ook ongeïnformeerde spelers, spelen namelijk gewoon volop mee. En misschien lijkt het je wat raar om onbewuste spelers mee te nemen in dit verhaal, maar dat is het niet. Het vraagt slechts logisch nadenken en het principe van oorzaak en gevolg te leren herkennen in jezelf. Neem bijvoorbeeld het volgende eens in overweging.

Als er ergens water begint te lekken in mijn huis dan weet ik dat er een waterleiding gesprongen is of dat mijn dak ergens lekt. Eén van de twee moet het zijn. Hoe en wat en waar weet ik nog niet zeker, dat heb ik nog niet gezien of ontdekt, maar het kan niet anders. Er loopt water langs de muren, er moet ergens een lek zijn. Logischerwijs ga ik dus op zoek naar dat lek. Dus als ik op een bepaalde wijze reageer, of een houding of een gedrag vertoon wat in mijn beleving niet klopt met wie ik ben, met wie ik denk te zijn, of met wat ik wil, verwacht of hoop, dan is er iets aan de hand. Er is dan ergens een lek, en daar kan ik naar op zoek gaan.

Het mooie en bijzondere is dat de vraag of wens in mij om iets te willen oplossen, onderzoeken of te willen ontdekken, mijn wakker zijn, mijn alert zijn, mijn bewustzijn, feitelijk al in beweging zet. Dus als ik een probleem wil aanpakken, en diepgaande problemen ontstaan nooit in en door mij alleen, dan zal deze intentie alles aanraken wat met dit probleem te maken heeft. Onze eigen innerlijke vragen zetten vaak van alles in en om ons heen in beweging, het is goed om dit te beseffen. En hoe oprechter onze eigen innerlijke intentie is, hoe meer er aansluitende bewegingen in en om ons heen zullen gaan plaatsvinden. En ook dat is weer logisch want naar aanleiding van die innerlijke wens of vraag ga ik kijken, voelen, onderzoeken, vragen stellen aan mijzelf, vragen stellen aan de buitenwereld.

Aangezien het lek, of de oorzaken van mijn ongewenste houding en/of gedrag, in of bij elke speler op dat speelveld van houding en gedrag kan zitten, moet ik elke speler gaan bevragen, bekijken, testen en toetsen. Belangrijk daarin is dat ik geen enkele speler oversla of vergeet. De spelers in dit veld staan nou eenmaal niet los van elkaar en bepalen uiteindelijk samen de kwaliteit van het spel.

De spelers bepalen in gezamenlijkheid en afstemming samen de snelheid, duurzaamheid en effectiviteit van verwerking van wat is geweest én de snelheid, duurzaamheid en effectiviteit van de veranderingen en vernieuwingen die ik wil doorvoeren.

Om dat te kunnen doen is het dus wel een voorwaarde dat ik weet wie al die spelers zijn, waar die staan en wat die doen. En zodra ik dat weet en door heb hoe de samenhang en samenwerking in elkaar steekt tussen al die spelers die houding en gedrag bepalen, vraagt het eigenlijk slechts nog discipline, lef en doorzettingsvermogen om dit op de juiste plek en op de juiste wijze te gaan bijstellen. Lukt dat altijd en lukt dat altijd volledig? Nee, de ervaring laat zien dat dit zelden in één keer volledig lukt. Houding en gedrag wordt nou eenmaal, zoals we nu weten, door meerdere spelers bepaald en deze spelers willen ook nogal eens in verschillende omstandigheden en situaties weer verschillend handelen.

Daarbij komt ook nog eens dat lang niet alle spelers op het speelveld van houding en gedrag altijd even goed kunnen samen spelen. Soms blijken verschillende spelers elkaar zelfs tegen te werken. Dan lijkt het zo te zijn dat de medewerking van één speler juist de tegenwerking van een andere speler veroorzaakt.

Dus vaak heb je niet al die spelers in allerlei situaties gelijk door en gaat veranderen over het algemeen stapje voor stapje. Maar dat is allemaal niet zo erg. Ondanks dat gegeven kunnen we een heel eind komen en de gebieden waar we wel bewust kunnen komen, spelers die we wel kunnen aanspreken en waar we wel veranderingen kunnen doorvoeren, zullen vervolgens ook invloed gaan uitoefenen op de gebieden waar spelers zijn die we nog niet kunnen bereiken. Als jouw intentie goed en stevig is, dan mag je daar gewoon op vertrouwen, de spelers gaan dan uiteindelijk ook elkaar aanspreken. Andersom werkt het namelijk ook zo.

Mensen hebben soms last van gevoelens, dromen en beelden zonder te weten waardoor, waar vandaan of waarom. Soms zijn er ook allerlei tijdelijke lichamelijke klachten en kwalen die geen aantoonbare fysieke oorzaak hebben. Die gevoelens, dromen, beelden en lichamelijke klachten komen dus blijkbaar uit gebieden waar we niet of niet meer bewust van zijn en beïnvloeden zo de bewuste gebieden. Er is dus een soort van communicatie tussen gebieden waar we al bewust van zijn en gebieden waar we nog niet bewust van zijn. Ook dat lijkt me vrij logisch, wat heb je aan onbewuste gebieden als er niets mee gebeurt of er niets mee kan gebeuren?. Het zou dan toch niets anders zijn dan zinloze ballast, en zelfs dat niet want je merkt het niet, het is onbewust, je krijgt alleen maar de lichamelijke of geestelijke gevolgen voor je kiezen waar je dan niets van snapt, niets van begrijpt en meestal alleen maar negeert of onderdrukt….

Wie of wat zijn dan de spelers op het veld, hoe verhouden die zich en hoe bepalen die onze houding en ons gedrag. De spelers op het veld van houding en gedrag waar we in dit boek mee aan de slag gaan zijn: bewustzijn, denken, emoties, gevoelens, verleden, lichaam, omstandigheden en de X factor. Misschien zijn er mee spelers maar voor nu richt ik mij op deze spelers. Als we bovengenoemde spelers mee kunnen krijgen in de veranderingen en vernieuwingen die we voor onszelf wensen, dan zijn we al een heel eind. En zoals ik al aangaf, hoogstwaarschijnlijk zullen deze spelers de nog niet bekende spelers beïnvloeden en vanzelf meenemen als we dit van binnen wensen. Uiteindelijk zal de groepsdruk het individu raken en mogelijk zelfs meenemen.

Even een kort en oppervlakkig overzicht van de spelers:

Bewustzijn: we hebben de speler bewustzijn, dat is een bekend gegeven, mensen hebben bewustzijn. En vanuit dat bewustzijn kun je kijken naar jezelf en alle aspecten van jezelf. Vanuit dat bewustzijn kun je ook kijken naar de ander en alle zichtbare aspecten van de ander, maar ook naar situaties en gebeurtenissen, het verleden en de toekomst. Het bewustzijn lijkt op een altijd aanwezige toeschouwer, iets dat vanuit jou kijkt en voortdurend waarneemt en meemaakt.

Tegelijkertijd is het bewustzijn ook een bron van allerlei gedachtes, gevoelens, creativiteit, soms ook pijn. Het bewustzijn kan zich ook overal mee bemoeien en van alles en nog wat van iets vinden en is dan opeens geen toeschouwer meer maar een rechter die soms keihard oordeelt. Maar hebben we al met al voldoende inzicht en overzicht van dat bewustzijn? kennen we ons eigen bewustzijnsgebied? Weten we hoe het werkt, wat het doet, waar het vandaan komt of waar het heen kan gaan? Weten we bijvoorbeeld wat de rol van het onderbewuste of onbewuste is?

Denken: we hebben de speler denken. Iedereen denkt. Maar weten we nou precies hoe dat werkt en wat dat nou echt doet met ons. Het denken vind feitelijk plaats in hetzelfde orgaan waar ook de regie ligt van allerlei processen die de werking en ontwikkeling van ons lichaam bepalen. Zijn we wel bewust van wat we allemaal denken en waar dat allemaal vandaan komt en wat het allemaal doet?

Emoties: we hebben de speler emoties, we hebben emoties maar ook daar weer hetzelfde verhaal. We worden er van een aantal gewaar, maar vaak spelen er veel meer emoties dan wij aandacht kunnen geven of echt in de gaten hebben. En waar komen die emoties nou vandaan? Bestaan er negatieve of positieve emoties of zijn emoties gewoon emoties. Zijn emoties zinvol of alleen maar lastig?

Gevoelens: we hebben de speler gevoelens, een speler die vaak op een hoop wordt gegooid met de speler emoties terwijl zeer onterecht is. De speler emotie is een totaal andere speler dan de sper gevoelens. Maar feitelijk geldt hetzelfde voor de speler gevoelens als wat voor de speler emoties geldt, we kennen ze allemaal maar zijn er lang niet volledig bewust van welke gevoelens nou precies in beweging zijn gekomen noch waardoor ze in beweging zijn gekomen, noch wat ze nou precies allemaal doen en betekenen in onze psyché of ons fysiek.   

Verleden: we hebben de speler verleden. Van deze speler zijn we maar voor een beperkt deel bewust en voor een deel niet meer. Hoe lang blijft het verleden in ons bestaan, en wanneer is ons verleden überhaupt begonnen? En wat is dan in het hier en nu werkelijk de invloed van allerlei zaken uit het verleden die er nog zijn maar die wij niet meer weten, niet meer herkennen? Een belangrijk onderdeel van dit verleden is het door onszelf instinctief ontwikkelde kind-redding-systeem. In dit boek gaan we het uitvoerig over dit kind-redding-systeem hebben omdat het een dubbel verborgen onderdeel van de speler verleden is. Het is dubbel verborgen in de zin dat het onbewust is en als automatisme werkt.

Omstandigheden: we hebben ook de speler omstandigheden. Maar ook van die omstandigheden hebben we geen totaal overzicht van wat die nou precies met ons doen, hoe die ontstaan, waar die vandaan komen, waarom bepaalde zaken nou juist in ons leven gebeuren of juist niet gebeuren.

Lichaam: we hebben ook een speler lichaam waar we ook amper bewust van zijn wat betreft alle processen die daarin plaatsvinden, waarom dat lichaam is zoals het is.

Ook van belang is de wisselwerking tussen denken, emoties, gevoelens en verleden en de invloed die al die spelers hebben op ons lichaam. Wat we wel weten van de speler lichaam is dat deze speler een eenmalige vertoning is, deze speler wordt geboren en gaat ook zeker weer dood. Deze speler is eigenlijk de enige speler die werkelijk in tijd en materie gevangen zit. Alle andere spelers zijn eigenlijk tijdloos en non materie.

X-factor: en dan is er een speler die ik X factor heb genoemd. Deze X factor kun je vele namen geven: God, Allah, toeval, samenloop van omstandigheden, pech, geluk, lot, karma. Feit is dat ons dingen overkomen die we niet zien aankomen, noch kunnen verhinderen, noch snappen wat ze betekenen. Maar we kennen dit fenomeen allemaal en hebben er allemaal mee te maken, wat voor naam je er ook aan wenst te geven. We kunnen doen, willen en plannen wat we willen, maar we zullen altijd en overal rekening moeten houden met deze onvoorspelbare X factor. Op de één of andere wijze kan deze X factor elke speler op het veld beïnvloeden. Deze speler heeft een diepgaande verbinding met de speler omstandigheden…

Kortom, we kunnen stellen dat we de spelers op het speelveld van houding en gedrag over het algemeen slechts oppervlakkig kennen. In de volgende hoofdstukken gaan we dan ook eerst maar eens bezig om een paar spelers wat nader te leren kennen. En ik besef dat ik nooit volledig zal zijn in de beschrijving van deze spelers. Het zijn slechts een paar kenmerken en een paar eigenschappen zoals ik ze gezien en ervaren heb. Ongetwijfeld zal het allemaal aangevuld en Verbeterd kunnen worden. Maar op zich maakt dat niet uit, belangrijk is dat de spelers een naam hebben en dat je iets van hun positie en tactiek af weet. De rest komt dan vanzelf wel. Leer zelf met je eigen spelers kennis te maken, leer met ze in gesprek te gaan, en ze zullen je vanzelf hun diepere betekenis prijs geven, ze zijn namelijk van, door en voor jou. En jouw spelers zijn nou eenmaal net even anders dan mijn spelers, ook al dragen ze dezelfde naam.