Uitleg over de individuele bewustzijnslijn.

De individuele bewustzijnslijn
in relatie met…

Het is mijn overtuiging dat kennis over en inzicht in de individuele bewustzijnslijn een grote verandering teweeg kan brengen in de wijze waarop we met psychische, psychiatrische en fysieke problemen om gaan.

Als we psychische, psychiatrische en fysieke problemen echt willen gaan begrijpen en duurzaam willen veranderen, oplossen of verwerken, dan wordt het tijd dat we álle factoren die daarin een rol spelen in kaart brengen.
Dan wordt het tijd dat het bewustzijn, en met name de individuele bewustzijnslijn, daarin betrokken gaat worden. Dan wordt het tijd dat we niet langer blijven hangen in het zoeken van oorzaken in alleen de werking van het brein, opvoedingsfactoren, omgevingsfactoren en genetische en erfelijke factoren.

In de onderstaande vlogs is uitgelegd wat de individuele bewustzijnslijn is en hoe dat werkt. Hieronder zal er met regelmaat een vlog geplaatst worden over de individuele bewustzijnslijn in relatie met bijvoorbeeld depressie, burn out, psychose, schitzofrenie…

Als u als lezer een onderwerp wil inbrengen wat dan vanuit het perspectief van de individuele bewustzijnslijn besproken mag worden, dan bent u van harte welkom omdat via info@blijvendanders.nl aan te geven.