Scholieren

Plenair of individueel:

In deze training of lessen krijgen kinderen, pubers of jong adolescenten, aangepast aan leeftijd en leerniveau, uitleg over het eigen ontworpen model (Het model van Droog).

Dit model geeft inzicht in de samenhang tussen denken, emoties, gevoelens en het verleden. Hierdoor krijgen kinderen, pubers, jong adolescenten een stuk inzicht in en over zichzelf.

Dit inzicht kan ze helpen om:

  • wat meer te vertragen in actie en reactie,
  • het kan ze helpen om de scherpte van hun eigen gevoelens/beleving wat te relativeren,
  • het kan ze helpen om wat meer in een open communicatie te gaan zitten in plaats van afsluiting, afscherming en veroordeling,
  • het creëert vanuit inzicht meer begrip en mildheid voor zichzelf en de ander.
Het model dat we behandelen bestaat uit drie onderdelen:

1e deel:

Hierin wordt met behulp van het model de samenhang tussen de spelers die houding en gedrag bepalen duidelijk gemaakt.
-De rol en betekenis van het denken, denken in samenhang met de regie van neurologische, energetische, hormonale, chemische processen.
-De rol van emoties,
-De rol van gevoelens, de invloed van het (bewuste en onbewuste) verleden, de werking van het kind-redding-systeem, de invloed van omstandigheden, de rol van het lichaam en de rol van de zogenaamde X-factor (alles wat je niet zag aankomen en niet weet waarom en waarvoor het je overkomt).

Ook komen drie hoofd fases aanbod waar ieder mens doorheen gaat: de tribal mind fase (verbinden met ouders, ontstaan loyaliteit), de individual mind fase (de transitie van wij bewustzijn naar ik bewustzijn, waarin de eerste bewuste ontmoeting met de eigen gevoelswerelden ontstaat), en het ontwaken in seksualiteit.

2e deel:

Er zijn drie lagen waar vanuit we kunnen communiceren met onszelf en met de ander: de emotionele laag, de gevoelslaag en de laag waar intimiteit zich bevind. Dit zijn de lagen waar respectievelijk bevechten, bevragen, en stilte zich bevinden.

Hoe verhouden deze lagen zich tot en met elkaar en hoe gebruik ik deze verschillende lagen in mijzelf en in de omgang met anderen. Hoe communiceer je in en met jezelf en/of de ander zonder in strijd terecht te komen, hoe voorkom ik een oeverloze herhaling van zetten, hoe blijf ik uit de welles/nietes discussies, kortom, hoe kom ik in gesprek met wat er werkelijk speelt zonder er in vast te lopen.

3e deel:

Wat is geraakt worden, hoe werkt dat, en wat doe ik als ik geraakt wordt…..

Voor, tijdens en na de behandeling van dit model zal er veel uitgewisseld worden zodat de theorie zo dicht mogelijk bij de eigen dagelijkse beleving kan komen te staan van de deelnemers.

De vorm (duur, plaats, aantallen deelnemers) van deze training of lessen en de kosten van deze training of lessen is maatwerk en zal in overleg bepaald worden.

Schroom als school niet om contact op te nemen. Ons belang is het verbreiden van deze kennis en inzichten omdat we er van overtuigd zijn dat deze kennis en deze inzichten de wereld van mensen kan doen verbeteren en hoe eerder we daar mee beginnen hoe groter het effect….

Voor vragen en óf aanmeldingen:  info@blijvendanders.nl

logo