Voor docenten

Het werken met opgroeiende kinderen, pubers en jong adolescenten is een grote verantwoordelijkheid. Naast pa en ma is de leraar of lerares vaak ook een zeer belangrijke speler op het speelveld van opvoeding, begeleiding en beïnvloeding. Ook zij hebben een voorbeeld functie.
Hierdoor wordt de leraar of lerares ook vaak geconfronteerd met de gevolgen van al die turbulentie in de gevoelswerelden van die kinderen, pubers en jong adolescenten.

Hoe gaan leraren en leraressen daar mee om zodat ze een werkelijk blijvende positieve betekenis kunnen hebben voor de kinderen, pubers en jong adolescenten waar mee ze werken én voor zichzelf. Hoe blijven leraren en leraressen zelf lichamelijk en geestelijk in balans in al die vaak ongenuanceerde turbulentie van hun leerlingen, dag in dag uit.

Vanuit Blijvend anders werken we met een eigen ontworpen model waarin de samenhang en samenwerking tussen denken, emoties, gevoelens en de invloed vanuit het verleden helder wordt uitgelegd en wordt weergegeven.
Dit model geeft u een gedegen stuk basis kennis voor wat betreft ontwikkelingsprocessen bij kinderen, pubers en jong adolescenten.

Door het leren begrijpen en herkennen van de samenhang tussen denken, emoties, gevoelens en verleden wordt ook houding en gedrag van kinderen, pubers en jong adolescenten een stuk duidelijker.
Tijdens de behandeling van dit model zal er uitgebreid stilgestaan worden bij de overgang van tribal mind fase (fase van verbinden) naar de individual mind fase (puberteit) en het ontwaken in seksualiteit, en wat dat betekend voor kinderen op het vlak van emoties en gevoelens….

De ervaring leert dat deze kennis en deze inzichten voor docenten erg behulpzaam is met het leren omgaan met die turbulente gevoelswerelden van pubers. Gaan leraren en leraressen daar zelf goed mee om, dan zal dat voor hunzelf van belang zijn om gezond te kunnen blijven en ook nog eens plezier in het vak te hebben én dit zal voor de ontwikkeling van kinderen, pubers en jong adolescenten een zeer positief effect kunnen hebben…

Begrijpen levert vaak begrip en mildheid op.

Het eigen ontworpen model bestaat uit drie onderdelen

1e deel:
Hierin wordt de samenhang tussen de spelers die houding en gedrag bepalen duidelijk gemaakt. De rol en betekenis van het denken, denken in samenhang met de regie van neurologische/energetische/hormonale/chemische processen, emoties, gevoelens, de invloed van het (bewuste en onbewuste) verleden, het kind-redding-systeem, de invloed van omstandigheden, het lichaam en de zogenaamde X-factor (alles wat je niet zag aankomen en niet weet waarom en waarvoor het je overkomt)

2e deel:
Er zijn drie lagen waar vanuit we kunnen communiceren met onszelf en met de ander: de emotionele laag, de gevoelslaag en de laag waar intimiteit zich bevind. Hoe verhouden deze lagen zich tot en met elkaar. En hoe communiceer je zonder in strijd terecht te komen, hoe voorkom je een oeverloze herhaling van zetten, hoe blijf je uit de welles/nietes discussies, kortom, hoe kom je in gesprek met wat er werkelijk speelt met behoud van relatie.

3e deel:
Wat is geraakt worden, hoe werkt dat, en wat doe ik als ik geraakt wordt…..

Deze training kan in 1 hele dag of in twee halve dagen gegeven worden.

Trainers: Rob Droog en Cristina Henderson.
Kosten:    € 95 p.p.

Voor vragen en/of aanmelding: info@blijvendanders.nl

logo