Rob Droog: oprichter en trainer van Blijvend anders

Ik ben een zoeker naar de werkelijke oorzaken en de samenhang der dingen wat de psyche van de mens betreft.

Hoe en waarom denken we wat we denken, voelen we wat we voelen en doen zoals we doen.

Dit zoeken is begonnen nadat mijn toenmalige partner in 1984 overvallen werd door een postnatale depressie wat uiteindelijk een heftige en langdurige psychose werd. Haar psychose was voor mij de aftrap van een zoektocht naar antwoorden op al die lastige “waarom, waarvoor en waardoor” vragen die gelijk ontstaan als je door zoiets als een psychose wordt overvallen. Deze zoektocht is feitelijk een langdurig onderzoek geworden waarin ik maar één leidraad had: wat werkt is waar, wat niet werkt is niet waar. Dit alles is gedaan en ontstaan in de hoop om die psychose te leren begrijpen en vervolgens te leren overwinnen. Uiteraard wilde ik haar redden. Uiteindelijk is dat niet gelukt en dat is achteraf gezien mijn diepste en meest pijnlijke leer-les geweest: hoe intens graag je dat ook wilt, je kunt een ander zijn/haar levensles niet oplossen en/of overnemen….

Om echt de diepte te kunnen pakken ben ik zo’n tien jaar intensief met de visie van Bhagwan Shree Rajneesh bezig geweest.

Bhagwan Shree Rajneesh

Komende uit een redelijk zwaar gereformeerd gezin was dat een heftige maar ook logische stap: van de God buiten je naar God binnen in je. Ik ben in 1988 ook daadwerkelijk bij Bhagwan in Poona geweest. Een noodzakelijke en ook hele bijzondere ervaring die als een geliefd deuntje nog steeds nagalmt in mijn zijn. Die ontmoeting was voor mij onder andere de bevestiging dat ik voldoende tijd en aandacht aan zijn visie had gegeven. Er bleef nog slechts aanbidding en herhalingen van zetten over en dus was die ontmoeting tegelijkertijd het einde van mijn Bhagwan-periode.

In Poona, 1988….

Met aanbidding had ik niets en een herhaling van zetten zou zinloos zijn. Met ontzettend veel dank en blijdschap heb ik bij thuiskomst mijn rode kleren verbrand en mijn mala aan de wilgen gehangen. Tijd voor een volgende stap.

De Mala. Ik draag de mala niet meer maar bewaar het wel als een dierbare herinnering aan bijzondere tijden en een bijzondere man.

Tijdens die periode en de tijd daarna ben ik meer dan twintig jaar intensief in de leer bij Zohra Noach geweest.

Zohra Noach

Zohra is de grondlegster van Psychosofia: kennis van de werking van geest.
Ook dit was achteraf gezien een logische stap: van God buiten je naar God binnen in je, en vervolgens: hoe werkt dat dan allemaal. Ik ben in de leer geweest bij Zohra als vriend, later als docent van de Academie Psychosofia en uiteindelijk als voorzitter van de Zohra Noach Foundation. Maar ook dat kwam op een gegeven moment aan een eind omdat ook daar na 20 jaar voor mij nog slechts aanbidding en herhalingen van zetten mogelijk was en zoals ik al eerder aangaf was dat niets voor mij en moest ik weer verder. Na de breuk met Zohra kwam dan ook eindelijk mijn eigen weg en visie op de voorgrond te staan, daar waar het mijn hele leven al over ging, mijn eigen “meesterschap”.

Rob Droog

Je zou kunnen zeggen dat mijn weg de mystieke weg is geweest. Neemt niet weg dat ik altijd veel interesse heb gehad in de wetenschap zodra deze zich wist te verbinden met de mystiek.

Mystiek: de dingen die we kunnen voelen en de bewegingen die het veroorzaakt die we kunnen zien maar nooit zullen kunnen aantonen. Vergelijkbaar met de wind die zelf onzichtbaar is maar de zichtbare en hoorbare beweging in de bomen veroorzaakt.

Niets en niemand heeft me tegengehouden om deze weg te volgen en daar volop in te springen, mijn opvoeding niet, mijn gereformeerde achtergrond niet en ook de grenzen van Nederland niet.

Hoe meer antwoorden er kwamen, hoe meer stappen er mogelijk werden, hoe minder het moest, hoe boeiender het werd….

Deze zoektocht heeft enorm veel kennis en inzichten opgeleverd. Kennis en inzichten die ik in een eigen ontworpen model heb kunnen verwerken waarin van A tot Z het ontstaan, het in stand houden en het kunnen veranderen van houding en gedragsaspecten wordt uitgelegd. Omdat kennis en inzichten steeds belangrijker werden is mijn motto geworden: eerst weten dan doen

Hieruit is het bedrijf  “Blijvend anders” ontstaan. 

Blijvend anders staat voor kennis en inzichten overdracht, zogenaamde psycho-educatie.

Taken en werkzaamheden

Ik heb in de jaren negentig de opleiding tot Natuurgeneeskundige psychotherapie, chakra therapeut, Spiritueel genezer en docent palliatieve hulpverlening gevolgd.
Sinds 1995 tot heden heb ik een eigen praktijk voor psycho-educatie.
In 2005 heb ik HBO opleiding voor Social Work beëindigd en van 2005 tot 2020 ben ik ook (bedrijfs)maatschappelijk werker bij de overheid geweest.
Vanaf 1999 tot heden ben ik docent bij de VU/Oss.
In 2016 is Blijvend anders opgericht waarvan ik directeur en trainer ben.

Extra expertise op het vlak van begeleiding bij HSP (hoge sensitiviteit), bij ontluikende paranormale vermogens en trauma verwerking.

Ik heb tot nu toe vijf boeken geschreven:
– Om en nabij psychose   (2000, samen geschreven met mijn toenmalige partner)
– Het model van Droog    (2009, een introductie van het model waar ik mee werk)
– De spelers van Blijvend anders    (2016, alle spelers op het speelveld van houding en gedrag)
– Waarom heb ik mijn hoofd gestoten    (2020, de mystiek in ons leven en beleven)
– Blijvend anders, veranderen doe je zo    (2022, het model en de mystiek)

Het laatste boek: “Blijvend anders, veranderen doe je zo” is feitelijk een samenvoeging van alle voorgaande boeken.

Logischerwijs heb ik daarom de voorgaande boeken allemaal uit de handel gehaald en is alleen nog het laatste boek verkrijgbaar. Ik beschouw dit laatste boek als een handboek om tot duurzame verandering te kunnen komen in houding en gedrag. Hoe meer je weet hoe het van binnen allemaal werkt hoe meer je in staat bent om daar begrip voor te krijgen en veranderingen in aan te brengen. Dit boek is alleen verkrijgbaar via deze website of via www.boekenbestellen.nl

Daarnaast ben ik partner van Rianne, vader van Judith en Thijs en bonusdochters Kaylee en Naomi, opa van Timo, Zoë, Liza, Fleur, Katie, Linne en Ronan! Ik ben een camperfanaat, schrijver, gamer, onderzoeker en zo langzamerhand een echte Brabander….

Het is zeker mijn intentie niet maar als ik vandaag zou overlijden zou dat, waarschijnlijk na de schok,  met een tevreden en dankbaar hart zijn….

logo