De Kennisshop van Blijvend anders voor particulieren

Zaterdag 30 november 2019 van 10:00 uur tot 15:00 uur in Wijkcentrum Portland in Rhoon:
Wijkcentrum Portland

gratis parkeren (2-uurszone) en bus 82 en 183 (halte regenboog)

Rob Droog

* Wil je weten hoe houding en gedrag ontstaat, waar het door bepaald wordt, en hoe het precies werkt in jezelf?

Dan is deelname aan de eendaagse Kennisshop van Blijvend anders een schot in de roos voor je.

*Heb je al tal van diagnosen gehad, tal van therapieën gevolgd, begeleiding gehad, maar je bent nog steeds geen steek verder gekomen?

Weet je nog wel dat één en één twee is, dan is deelname aan de eendaagse Kennisshop van Blijvend anders een schot in de roos voor je.

Blijvend anders gaat er van uit dat veel mensen zichzelf nog niet echt kennen en nog niet weten wat en waardoor ze denken wat ze denken, voelen wat ze voelen en doen wat ze doen?
Blijvend anders gaat er ook vanuit dat juist dát gebrek aan zelfkennis en zelfinzicht dé oorzaak is dat:

  • mensen vast lopen als het eng, spannend of moeilijk wordt
  • mensen door teveel toestanden in hun leven in verwarring raken.
    En is een diagnose niets anders dan de aanduiding van de mate van die verwarring?

Logischerwijs gaan wij er dan ook van uit dat zodra mensen wel weten wat en waardoor ze denken wat ze denken, voelen wat ze voelen en doen wat ze doen, ze veel meer de regie over hun eigen leven kunnen gaan voeren. Hierdoor ontstaat meer ontspanning, stabiliteit , creativiteit en kan een negatief zelfbeeld echt veranderen.

Kennis en inzicht over houding en gedrag is voor ons de ingang.

In de Kennisshop van Blijvend anders krijgt u vanuit een zeer breed perspectief van A tot Z te horen en te zien hoe houding en gedrag zich vormt en in stand houdt en behandelen we gelijk de verschillende levensfases waarin dat ontstaat. Dit doen we aan de hand van een eigen ontworpen model die deze complexe materie in korte tijd en op heldere wijze uiteenzet.

Na de eendaagse Kennisshop weet u precies hoe het allemaal werkt in uzelf en weet u gelijk waar nog één en ander bijgesteld moet worden….

Voor nadere info en aanmelding: info@blijvendanders.nl


De Kennisshop van Blijvend anders is een antwoord  op veel vragen en een oplossing voor veel problemen.