Praktijk voor individuele begeleiding

Voor iedereen

Blijvend anders voor jou alleen

Lees deze website een beetje door en dan voel of weet je zelf wel of Blijvend anders jou kan helpen met jouw hulpvraag. Ik ga dan ook geen opsomming geven van problemen o.i.d. waar je hier voor terecht kunt.

Uiteraard is jouw eigen hulpvraag uitgangspunt. Jouw hulpvraag is waar onze ontmoeting om gaat. Alles begint dan ook bij de formulering van jouw hulpvraag, wat kom je doen, waar wil je mee aan de slag, waar wil je heen…

Nagenoeg elke hulpvraag is feitelijk een hulpvraag vanuit een tijdelijke “ik weet het even niet meer” positie. En vaak is het niet een “niet weten” op en in alles, maar op en in een bepaald gebied, een bepaalde situatie of een bepaalde gebeurtenis. Blijkbaar is er iets aan de gang waarin en waardoor je eigen inzichten, kennis, creativiteit, ideeën, gedachten, gevoelens, oplossingen, groeven of patronen niet meer de gewenste handvatten en/of sturing leveren om je verder te helpen. Er is dan even iets of iemand nodig om je op dat gebied en op dit moment te helpen om weer beweging te krijgen in je eigen inzichten, kennis, creativiteit, gedachten, ideeën, gevoelens….

Die beweging ontstaat meestal weer als je:

  • uit de strijd stapt met dat wat er gaande is
  • ordening aanbrengt in dat wat er gaande is zodat er ook inzicht (het zien van samenhang) kan ontstaan in jouw specifieke problematiek
  • gebruik gaat maken van het inzicht..

De individuele begeleiding die bij Blijvend anders wordt gegeven valt onder de noemer van psycho sociale hulpverlening en wordt gegeven in de vorm van Psycho educatie. De hulpverlening bij Blijvend anders altijd met algemene kennis-en inzichtenoverdracht zodat er inzicht en ordening in jezelf kan ontstaan. Leer eerst maar eens zien hoe de dingen in jezelf werken.
Leer de samenhang zien van en tussen je denken, emoties, gevoelens, de invloed van je eigen verleden enz. Vanuit die algemene kennis en inzichten krijg je vanzelf inzicht en kennis over jouzelf, je gaat jezelf herkennen vanuit de algemene kennis- en inzichtenoverdracht. Doordat je jezelf beter gaat begrijpen zal ook jouw hulpvraag meer belicht kunnen gaan worden.

Wat je eenmaal in en over jezelf weet gaat z’n eigen weg in je.
Dat valt ook niet meer te stoppen omdat je jouw eigen inzicht en kennis niet meer kunt ont-kennen, wat je eenmaal weet kun je niet meer ont-weten, wat je eenmaal in en van jezelf hebt gezien kun je niet meer ont-zien.

Vanuit die kennis en dat inzicht ontstaat vervolgens jouw eigen individuele ordening, ook in alle aspecten die met jouw hulpvraag te maken hebben. Je leert jouw samenhang zien, voelen, en begrijpen en meestal weet je dan ook wel waar en wat en hoe je zaken moet aanpakken om tot duurzame en dus effectieve veranderingen te komen. Discipline is dan het volgende wat je nodig hebt, de discipline om te gebruiken wat je gekregen hebt…ook al is dat eng, spannend, onwennig, raar of wat dan ook.

Kennis- en inzichtenoverdracht duurt gemiddeld twee tot drie sessies.
Dat is een beetje afhankelijk van wat er allemaal gespeeld heeft in je leven en hoeveel ladingen daar nog op liggen en meespelen.
Tussen deze eerste twee tot drie sessies liggen hooguit twee weken.
Het gaat eerst over kennisoverdracht en het is goed om daar een vloeiende beweging in te hebben en te houden.
Soms zijn deze sessies al voldoende om je hulpvraag beantwoord te krijgen of veranderingen aan te brengen die de hulpvraag oplossen.

Na deze eerste sessies komt er ook meer tijd tussen de afspraken, wel blijft de mogelijkheid bestaan om tussendoor via mail even overleg te plegen, dingen te delen, vragen te stellen enz. Deze contactmomenten zijn bij de prijs inbegrepen. (mits het niet gierend uit de hand loopt uiteraard)

De vervolggesprekken gaan dan voornamelijk over hoe het gaat, wat de status van je hulpvraag is, wat je al bereikt hebt, hoe je omgeving er op reageert, waar nog knelpunten of belemmeringen liggen, wat je lijf laat zien, wat je droomt en alles wat er nog meer bij komt kijken als je innerlijk de boel gaan veranderen…

Kosten:

€ 65 per sessie (duur sessie gemiddeld anderhalf uur), inclusief de flappen van de flip-over waar alles op staat wat besproken wordt, inclusief een reader waarin de behandelde kennis staat beschreven zodat je het thuis nog eens kunt nalezen.

Deze flappen vormen jouw/ons dossier en krijg je elke keer mee.

Indien de kosten een probleem zijn haak dan niet gelijk af maar neem even contact op, alles is bespreekbaar.

Voor vragen of aanmelden         mailadres info@blijvendanders.nl

Noot: Wat ik nog wel even wil meegeven ter overdenking als je de neiging voelt om een hulpvraag in te dienen….

Individuele begeleiding is een optie, maar deelname aan de Driedaagse is ook een optie en die optie is verhoudingsgewijs heel wat goedkoper, zal je meer inzicht en ervaring opleveren en misschien wel het belangrijkste, je gaat het feest van herkenning meemaken. Je gaat namelijk ook zien en horen hoe het in en bij andere mensen werkt en dat kan een enorme verbreding van je eigen perspectief zijn.

De Driedaagse zijn drie dagen, de eerste dag is enkel en alleen kennis en inzichten overdracht. Dat is dus vijf á zes uur lang kennis en inzichten krijgen over hoe het werkt in jezelf. Na die dag weet je het. Dan volgen er nog twee dagen (om de twee weken een dag) voor verdere verdieping en uitwerking. De totale kosten voor de Driedaagse zijn € 235.
Zes uur individuele begeleiding kost je al 6 x € 65 = € 390.

Dus overweeg eerst of in een groep van maximaal 10 mensen niet veel meer gaat opleveren voor je dan een individueel traject. Misschien is het eng om in een groep te stappen maar als die angst zou kunnen overwinnen dan heb je al één stap gezet. Nadeel is dat je misschien even moet wachten voordat je kunt beginnen. Als je meer wilt weten over de Driedaagse en de recensies wilt lezen dan klik hier .. 

Een andere optie is Digitale hulpverlening dus via mail je hulpvraag stellen zodat we per mail kennis en inzichten aanreiken zodat jij op eigen wijze en eigen tempo aan de slag kunt. De kosten worden in overleg bepaald.

Recensie: hier onder staat een recensie van een mevrouw waar mailuitwisseling na de eerste dag van de Driedaagse de hoofdrol heeft gespeeld.

Mijn ervaring met Blijvend anders.

Hoi beste Rob van Blijvend Anders,

Ik ben bij jou terechtgekomen via internet, op Facebook kwam jouw site langs. Jij nodigde mensen uit voor de Drie-daagse van Blijvend Anders. Mijn interesse werd gewekt door de naam van Blijvend Anders en ik vroeg jou of ik mogelijk documentatie kon ontvangen en dan zelf mij kon gaan verdiepen in de stof.

Ik voel mij niet zo vertrouwd met groepsprocessen, heb vele jaren individuele psychotherapie gehad en ben gewend om ellende en pijn zelf te doorleven en zelf proberen te overleven. De psychotherapie bood mij daarbij veel inzichten en steun door de jaren heen. Ik overlegde met jou om de eerste dag van de 3-daagse mee te doen en dan te kijken of ik de andere twee dagen ook wilde volgen.

In Eemnes jouw lezing te horen en de dag mee te maken met zo heel andere inzichten, dat raakte mij zo heel diep en wat mij fascineerde was. de manier waarop jij de materie en het proces van de noodzakelijke verandering in jezelf beschreef en uitlegde Rob.

Vanuit deze basis in een mens was het mij nog nooit verteld en ik wist er niets van. Herkenning kwam in mij en ik ging al een beetje begrijpen en plaatsen waardoor en waarom ik ben wie ik ben geworden vanuit mijn kind, jeugd en opgroei-jaren. Het was heftig en tussen de middag heb ik alleen buiten rondgelopen, om even lucht te krijgen en te verwerken wat er allemaal in mij omging. En dat was veel, heel veel. Na een zeer roerig en tumultueus leven ben ik mijn leven kwijtgeraakt en vastgelopen in alles wat ik mee heb gemaakt, verloren en ervaren. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. Ik ben een alleenstaande moeder van 56 jaar met 2 puberkinderen. Mijn energie is op, uitgeput, kijk nergens meer naar uit en mis alle plezier in het leven. Let wel: ik ben niet levensmoe maar heel moe van het leven. Ik doe alles wat er van mij verwacht wordt en wat mijn verantwoordelijkheid van mij vraagt. Maar kan het eigenlijk helemaal niet meer opbrengen.

Ik moet aan mijzelf gaan denken maar ik weet niet eens hoe dat moet, heb ik nooit gedaan.

Het voelt helemaal niet goed, er moet een kentering gaan komen. Ik wil immers 100 jaar worden heb ik mijn kinderen beloofd, en mijzelf ook trouwens.

Nou, ik wens mezelf veel succes………

Ik had Rob aangegeven dat ik de 2e en 3e dag niet wilde volgen, en dat was goed.

Het prachtige en duidelijke boek ben ik gaan lezen en ik nam alles in mij op met interesse en gretigheid. Maar het was heel intens en ik merkte dat ik te hard ging en mij niet de ruimte gunde om te verwerken en toe te passen wat ik las en mij aan inzicht werd geboden. Enige radeloosheid sloeg toe, ik wist niet hoe ik moest veranderen in mijn emotionele beleving.

Ik bleef erover nadenken en terugdenken waar welk gedrag was veroorzaakt en hoe.

En hòè moest ik dit afleren en uitbannen bij mezelf??

Rob deed mij een mailtje en vroeg hoe het met mij ging en of hij nog iets voor mij kon betekenen. Of ik hem nog ergens voor nodig had misschien. En dàt had ik!

Ik vertelde hem dat de grond nog steeds onder mij was weggeslagen en ik grote moeite hield om mijzelf te hervinden en op een gezonde manier verder te gaan leven.

Rob reageerde uitvoerig terug en er ontstond een mailwisseling die mij zoveel deed en mij hielp mijn ogen werkelijk te openen naar het diepe proces waarin ik al zo lange tijd verkeer.

Het was zo fijn en ik voelde mij serieus genomen, gehoord, en ik voelde dat Rob mij wilde helpen en mij bezorgde liefdevolle aandacht schonk. Dat was een openbaring voor mij.

Samen met zijn response en inzicht werd mijn situatie zo heel duidelijk en hielp mij om ook meer inzichtelijk naar mijzelf te kijken en ook te zíén.

Ik ga veranderen en opstaan voor mijzelf, de tijd van geven is voorbij en ik moet meer gaan nemen, om een emotioneel gezond mens te worden. Ja wòrden, want dat heb ik nooit geleerd, zelfs niet in de vele jaren van psychotherapie! De gedachte eraan bevrijd mij nu al!

Ik heb een lange weg te gaan, dat begrijp ik en onderschat ik niet. Maar ik voel met alles wat ik in mij heb dat ik het aan mijzelf verplicht ben en moet doen. Na een leven lang geven aan anderen, ten koste van mijzelf. Het is tijd voor het mens (naam client)…….!

Dank je beste goeie Rob, dat je zelfs per mail mij zo bereikt hebt en alle moeite nam om mij uit te leggen, in mij te vertrouwen en te geloven, juist ook daar waar ik mijn vertrouwen en geloof zo ben kwijtgeraakt en geen moed meer had om het goede te doen. Want, wat was immers het goede voor mij? Dat wist ik niet, waarschijnlijk nooit geweten ook.

Jij doorziet de wanhoop en ellende in een mens, zo goed en feilloos, en je reageert erop, op een manier die onontwijkbaar is voor degene die het betreft. Geweldig gewoon!

Ik laat je weten hoe het mij vergaat, maar eerst de 40 dagen en nachten door de woestijn hè?!

Dat ga ik doen man, ik ga het doen! Ik ga er bijna van lachen……en huilen.

Dank je voor je warme hart Rob, ik draag het met mij mee tijdens mijn proces.

Het ga je goed en ik doe je liefs.