voor volwassenen: € 65,- per sessie (0% BTW, ongeacht de duur van de sessie, maar is gemiddeld 1,5 uur).
voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar: € 45,- per consult van 45 minuten.
Vanaf 18 jaar volwassen tarief.
voor bedrijven: € 95 per sessie excl. reiskosten (0% BTW, ongeacht de duur van  de sessie, maar is gemiddeld 1,5 uur).

Indien de kosten een probleem zijn haak dan niet gelijk af maar neem even contact op, alles is bespreekbaar.

Kilometervergoeding naar bedrijven  € 0,19 per km.

Om misverstanden te voorkomen:
ik werk niet met gratis kennismakingsgesprekken, omdat uit ervaring blijkt dat tijdens een eerste gesprek al veel kennis gedeeld en, als het aansluit, er veel aangeraakt wordt.

– Via je werkgever

Veel bedrijven hebben een persoonlijk budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke ontwikkeling.

Informeer hiernaar of coaching/begeleiding eronder valt. Mocht dit mogelijk zijn, dan wordt de declaratie ter betaling naar de werkgever gestuurd.

De inhoud van de gesprekken blijven uiteraard tussen ons.

– Arbodienst / bedrijfsarts

Of ga een gesprek aan met de arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om langdurig ziekteverzuim of duurzaam inzetbaarheid.

– Via het UWV 

Ben je op het moment werkloos en ontvang je een uitkering? Informeer naar de beschikbaar financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratieovereenkomst kan het UWV een budget reserveren om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

– Zorgverzekering

Coaching/begeleiding behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Afhankelijk van je polis kan het zijn dat dit soort kosten worden vergoed (gedeeltelijk) als je aanvullend verzekerd bent.

Informeer bij jouw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.

– Als ondernemer / ZZP’er

Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunnen de kosten van een zakelijke coaching/begeleiding traject aftrekbaar zijn van de belasting.
De kosten vallen binnen de post ondernemingskosten. Zie website van de belastingdienst.

Indien de kosten een probleem zijn haak dan niet gelijk af maar neem even contact met me op, alles is bespreekbaar.
Rob Droog