Een cursus in drie avonden voor mensen
die hun gevoeligheid willen ontmoeten,
erkennen en gebruiken.

Hoe bewust ben je van je gevoelens en je eigen gevoeligheid?
Elk gevoel is een signaal, hoe gevoeliger je bent hoe meer signalen je binnenkrijgt. Hoe beter je deze signalen kunt begrijpen, ordenen en verwerken hoe meer jouw gevoeligheid jouw kwaliteit en kracht wordt.

 

"Deze driedaagse cursus begint dan ook met het verstrekken van informatie, informatie over jezelf in relatie tot de wereld waarin je leeft"

 

Tijdens deze avonden hebben we het over de plek en betekenis van gevoelens. Wat is de relatie tussen gevoelens en emoties? Welke rol speelt je denken daarin?

Waarom worden bepaalde relatief milde gevoelens van jezelf of van anderen soms zoveel onevenredige zware en diepgaande gevoelens geactiveerd? Hoe kan dit en hoe werkt dit en wat kun je daar dan mee?

Elk gevoel is een signaal, hoe gevoeliger je bent hoe meer signalen je binnenkrijgt.
Hoe beter je deze signalen kunt begrijpen, ordenen en verwerken, hoe meer jouw gevoeligheid jouw kwaliteit en kracht kan worden.

De data in 2021 is:

Bij de Volksuniversiteit in Oss:
dinsdag 2 november
dinsdag 9 november
dinsdag 16 november

Tijd:
19.30 uur tot 21:30 uur