Het nieuwe model.

“Het model van Droog” vernieuwd!

De afgelopen vijf en dertig jaar heb ik stap voor stap een model ontwikkeld  waarmee op duidelijke wijze het ontstaan én het in stand houden van houding en gedrag uitgelegd kan worden. Houding en gedrag ontstaat en wordt in stand gehouden door acht factoren. Elke cursus, training of individuele begeleiding begint dan ook eerst met de uitleg over hoe die samenhang en samenwerking tussen die acht factoren is, hoe dat eruit ziet en hoe dat werkt.

Eerst weten hoe het werkt en dan pas aan het werk gaan is het moto…

Ik werk het model altijd ter plekke op een flap-over uit. De eerste flap ziet er in het begin zo uit:

Vervolgens bespreek ik elk aspect afzonderlijk en werk dat in een aantal vervolg-flappen uit zodat er uiteindelijk een duidelijke samenhang en samenwerking zichtbaar en voelbaar wordt. Wat daarin voor de deelnemer(s) vaak vanzelf zichtbaar en voelbaar wordt is waar de samenhang of samenwerking nog niet, of niet meer in balans is of niet goed werkt. Mensen weten dan meestal ook gelijk waarmee ze aan het werk kunnen om die balans weer te herstellen. Hoe meer kennis en inzicht in jezelf, hoe effectiever je handelingen zullen zijn. Vervolgens wordt uitgelegd hoe je zonder in gevecht te geraken met jezelf duurzame veranderingen kunt aanbrengen in de samenhang en/of samenwerking tussen deze 8 factoren.

Ik heb lange tijd gedacht dat het model met deze acht aspecten compleet was. Echter de laatste jaren is er steeds meer kennis en ervaring ontstaan over het onderwerp bewustzijn. Uiteindelijk heb ik het model kunnen uitbouwen. Sinds kort noem ik het bewustzijn “het individuele bewustzijn”.

Op de foto hierboven is het bewustzijn al vervangen door “individueel bewustzijn”.

Ik noem het individueel bewustzijn omdat ieder mens zijn/haar eigen bewustzijn heeft. Als je dit “bewustzijn” of  “Het bewustzijn” blijft noemen dan suggereert dit dat er maar één bewustzijn is en dat dit voor iedereen hetzelfde is maar dat klopt niet. We leven allemaal vanuit ons eigen individuele bewustzijn. Iedereen ervaart en interpreteert het leven op zijn of haar eigen wijze.

Een andere grote toevoeging aan het model is “de individuele bewustzijnslijn”.

Met “Het verleden” in het oude model bedoel ik de periode van de conceptie tot 2/3/4 jaar, per kind kan dat aardig verschillen. Dat is de periode waarin de  basis veiligheden en onveiligheden zijn ontstaan waar vervolgens weer de zogenaamde primaire en secundaire kind-redding-systemen uit zijn ontstaan.

De primaire kind-redding-systemen: het vechten, vluchten en/of verlammen, de secundaire kind-redding-systemen: pleasen, perfectionisme, alle vormen van verslavingen en onaangepast gedrag. Kind-redding-systemen die uiteindelijk als onbewuste automatisme elke keer het stuur overnemen als angst, onveiligheid of bedreiging om de hoek komt kijken en dus op die momenten nog steeds bepalend zijn in houding en gedrag. Veel van onze conditioneringen vinden hier hun basis.

Aangezien kinderen niet met leegte worden geboren maar reeds een sterke eigenheid hebben, reeds voor en afkeuren hebben, reeds vaardigheden hebben, reeds diepe angsten kunnen hebben (denk aan huilbaby’s), is het logisch om er vanuit te gaan dat kinderen niet met leegte maar met reeds een aanwezig en reeds gevuld bewustzijn worden geboren.

Wat ik in het vorige model “het verleden” noem en als basis van het model heb gezien, is dus niet het werkelijke begin of de werkelijk basis van het leven.
De werkelijke basis of het werkelijke begin is wat daaronder zit, daar waar dat gevulde bewustzijn, die eigenheid, die voor en afkeuren, die vaardigheden en soms die diepe angsten vandaan komen. Dus bewustzijn wat voor de conceptie al aanwezig was: de individuele bewustzijnslijn. Het individuele bewustzijn waar we mee geboren worden is dan ook een rechtstreeks gevolg, is rechtstreeks ontstaan uit de individuele bewustzijnslijn…

En dan ziet het model er opeens zo uit:

Het oorspronkelijke ijsberg model is nu aangevuld met een onderliggende driehoek.

De bovenste driehoek is feitelijk wat we persoonlijkheid noemen.

Wat er als eerste onder ligt is de individuele bewustzijnslijn. Deze individuele bewustzijnslijn is de directe bron voor het individuele bewustzijn, je lijf, de omstandigheden waarin je je bevind en de X-factor( alle onvoorziene situaties en gebeurtenissen).

Deze individuele bewustzijnslijn wordt in kerkelijke tradities ook wel “Ziel” genoemd.

Maar ook die individuele bewustzijnslijn heeft een oorsprong, ook dat is niet het daadwerkelijke begin.

Aangezien elk mens op aarde identieke fysieke en psychische systemen heeft kun je er vanuit gaan dat we allemaal familie zijn, dat we allemaal uit dezelfde bron zijn ontstaan. Deze bron is al vele malen waargenomen, bijvoorbeeld door mensen die een BDE (bijna dood ervaring) hebben gehad. Mensen die dus bijna dood zijn gegaan of tijdelijk, volgens de huidige meetinstrumenten, klinisch dood zijn geweest maar toch weer terug zijn gekomen. Deze mensen doen vaak verslag van de beleving van overweldigend licht, niet van deze aarde, overweldigende liefde, niet van deze aarde, en vaak is er ook een alles omvattend bewustzijn aanwezig. Kortom, mensen die een BDE hebben ervaren beschrijven een beleving of ervaring van iets wat je “de bron” zou kunnen noemen. Aangezien deze verslagen wereldwijd nagenoeg hetzelfde zijn, en los van religie, cultuur, taal of wat dan, ervaren worden, zou die bron voor iedereen inhoudelijk hetzelfde zijn.

Deze bron, ik noem het: de hoogste licht en liefdesenergie in combinatie met het alles omvattend bewustzijn, wordt in sommige kerkelijke tradities Geest of God genoemd. En dan komen we opeens weer een eeuwenoude drie-deling tegen: Geest, ziel, persoonlijkheid…

Met deze toevoegingen is “Het model van Droog” weer een heel stuk completer geworden. Zoals je nu kunt zien in het model wordt houding en gedrag bepaald door 10 factoren en is de werkelijke oorsprong van ons leven de bron van licht, liefde en bewustzijn.

Tot zover de vernieuwing van het model waar ik overigens enorm blij mee ben. Deze uitbreiding geeft nog meer opening om met de soms zo prangende waarom, waarvoor en waardoor vragen aan de slag te gaan. Vragen die belangrijker worden naarmate het persoonlijk lijden toeneemt. Vragen waar antwoorden voor bestaan en die het bewustzijn als ingang hebben…

Rob Droog

15-03-23

Bijgewerkt: 15-03-2023