Doen jullie dan helemaal niets met therapie of met therapeutische methodieken?

Nee, en wel om twee redenen:

  1. Allereerst weten wij niet wat goed is voor de ander. We weten ook niet of de therapie die we dan zouden uitkiezen, want er zijn talloze soorten therapieën, wel zou aansluiten en wel het juiste resultaat zou opleveren. Overigens weten we ook niet wat het juiste resultaat zou moeten zijn voor die ander.
  2. Ten tweede zijn de meeste therapieën gericht op één aspect van hetgeen houding en gedrag veroorzaakt of bepaald. Desbetreffende therapie wordt vaak ook naar dat ene aspect genoemd, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, lichaamstherapie, psychotherapie, mindfulness, NLP.

Wat goed is voor de ander, weet alleen de ander zelf. En als die ander dat nog niet weet, is het zinvol om iets aan te bieden zodat die ander daar zelf achter gaat komen.

Dat is wat Blijvend anders doet, een zo breed mogelijk kader van inzicht en kennis aanbieden waarin alle aspecten die houding en gedrag veroorzaken en bepalen meegenomen worden. Hierdoor gaat die ander zelf zien en zelf voelen waar zijn of haar problemen echt liggen.

En als die ander dat eenmaal gezien en gevoeld heeft, kan die zichzelf niet meer voor de gek houden. En vervolgens zal die ander zijn of haar eigen “therapie” ontwikkelen, zijn of haar eigen stappen gaan zetten om tot een effectieve en duurzame verandering te komen in houding en gedrag.

Daarbij behoeft de ander geen afhankelijkheid, geen bepaald geloof of overtuiging te hebben, niet eerst een vertrouwensband op te bouwen met de therapeut of honderden vragenlijsten te beantwoorden. Dat speelt allemaal niet als het over kennis en inzichten gaat. Daar hoef je alleen maar wakker en kritisch naar te kijken of het klopt en of het werkt.

Tijdens de Driedaagse van Blijvend anders dagen we mensen dan ook uit om juist ongegeneerd vragen te stellen, kritisch te zijn, juist om te proberen een speld tussen onze zienswijze en logica te krijgen, we vragen ook om niets voor waar aan te nemen en alles te onderzoeken wat gezegd en aangereikt wordt.

Pas als de kennis en inzichten over jezelf er is, klopt, en werkt, weet je wat je te doen staat, en dan weet jij het als geen ander…