De tweedaagse Kennisshop voor bedrijven/organisaties
op uw locatie,
maar nu ook online!


Omdat de meeste werknemers thuiswerken en niet als team bij elkaar op kantoor komen; gaan we onze Kennisshop ook online aanbieden.
Heeft u nu als werkgever óf als werknemer interesse in deze Kennisshop op maat; schroom dan niet en neem contact met ons op.
We zullen toch als team een klus moeten blijven klaren………..samen op kantoor of samen thuis maakt hiervoor niet zoveel uit.

Een volgende stap naar een goede werksfeer en tevreden en professionele medewerkers.

 

Wat kan De Kennisshop van Blijvend anders voor uzelf, uw bedrijf, onderneming, team, afdeling of groep betekenen?

voor het bedrijf, de afdeling of het team:
een volgende stap richting volwaardige en stabiele professionaliteit.

voor het individu:
door meer zelfinzicht ontstaat een groter zelf oplossend vermogen, daardoor ontstaat meer emotionele en dus ook fysieke stabiliteit.

Meer inzicht in uzelf veroorzaakt ook meer inzicht in de ander, daardoor zal er een meer begripvolle samenwerking kunnen ontstaan.

De communicatie zal meer gericht worden op verbinding en versterking en niet op onderlinge tegenwerking en concurrentie. Men wordt creatiever en meer betrokken door minder innerlijke disbalans of afleiding.

In de Kennisshop wordt aan de hand van een eigen ontworpen model van A tot Z ingegaan op de aspecten die houding en gedrag bepalen. De presentatie is kort, krachtig en praktisch, met als resultaat een aanzet tot meer inzicht in en handvatten biedend met betrekking tot het eigen functioneren. Dit is noodzakelijk als u veranderingen of aanpassingen wenst voor u zelf of die uw functie of organisatie van u vraagt.

De volgende aspecten worden aan de hand van het eigen ontworpen model uitgewerkt:
– Bewustwording van alle aspecten die houding en gedrag bepalen inclusief samenhang en samenwerking.
– Hoe kom en blijf je uit de strijd, weerstand of non-acceptatie met de aspecten die je ontdekt bij jezelf/anderen/situaties en hoe maak je elke keer de stap van strijd naar delen en ontmoeten.

De kennis en inzichten zijn te gebruiken in de dagelijkse werkpraktijk en kunnen bijdragen tot vitaliteit en welbevinden van individuen en teams.

De werkwijze is interactief en beeldend, er wordt gewerkt met materiaal dat daarbij past. Er wordt gebruik gemaakt van ingebrachte praktijk voorbeelden die de deelnemers zelf inbrengen en de dialoog hierover in en met de groep. Dit om betrokkenheid te waarborgen en de praktijk van alledag met de theorie te verbinden. Er wordt ook uitgebreid ingegaan op diverse factoren die in de privé en in werksituaties kunnen leiden tot sub optimaal functioneren of uitval.

Deelname aan de Kennisshop vraagt slechts de bereidheid tot leren.
De Kennisshop: eerste dag

Het ochtend deel:
hoe werkt het allemaal in mijzelf.

U krijgt aan de hand van een eigen ontworpen model een brede en concrete uitleg over de acht aspecten (denken, emoties, gevoelens, verleden, lichaam, bewustzijn, omstandigheden, x-factor) waar houding en gedrag uit ontstaat en die houding en gedrag in stand houden. Hoe werken ze en hoe zit hun samenhang in elkaar. Tijdens deze uitleg behandelen we ook de verschillende levensfases fases waarin houding en gedrag ontstaat. Door het zien van de werking en de samenhang van deze acht factoren ontstaat tevens inzicht in de vaak nog verborgen onbewuste automatismen. Deze onbewuste automatismen zijn ontstaan in de eerste vier jaar van het leven. Ze blijven, zolang ze onbewust en als automatisme werken, vaak de sturende factor als het even spannend, eng of onveilig wordt in het leven van een volwassene.

Het belangrijkste doel van de ochtend is het leren erkennen van de eigen onbewuste automatisme zodat deze hun vaak bepalende (kinderlijke) invloed kwijtraken.

Het middag deel:
hoe werkt het allemaal in relatie met anderen.

U krijgt aan de hand van een verder uitgewerkt model een brede en concrete uitleg over de verschillende lagen waar vanuit we communiceren met onszelf en met elkaar. We bespreken de emotionele laag. Dat is de laag waar weerstanden liggen en waar de strijd plaatsvind die we met onszelf, anderen of situaties voeren. Daarna bespreken we de gevoelslaag. Dit is de laag waar gevoelens de hoofdrol spelen en waar het delen en ontmoeten plaatsvind. Vervolgens bespreken we het gebied van de intimiteit. Dat is het gebied waar we die diepste drijfveren van onze houding en gedrag kunnen vinden.

Door het zien van de samenhang tussen deze gebieden ontstaat ruimte om zonder strijd verandering aan te brengen in de wijze waarop we bijvoorbeeld omgaan met anderen, onszelf, angsten, spanningen, onveiligheden, trauma’s.

Het belangrijkste doel van de middag is het leren stoppen van welke vorm van strijd dan ook zodat ontmoeten daarvoor in de plaats kan komen.

De huiswerkopdrachten:

Lees de reader door en voer de twee oefeningen die in de reader staan beschreven uit.
Deze oefeningen helpen je om zonder strijd zelf meer en meer zicht te krijgen op de onbewuste automatismen in je eigen houding en gedrag. Hoe bewuster je wordt van deze aspecten, hoe minder ze als onbewuste automatismen sturing kunnen behouden. Dit vervangt uiteindelijk kind-gedrag door volwassen gedrag.

De Kennisshop: de tweede dag

Het ochtend deel:
hoe werkt het allemaal in mijzelf.

De ochtend is bedoeld om aan de hand van vragen tot verdere verdieping en concretisering te komen voor het individu én voor het team.

Relevante vragen zijn:

• Zijn er nog vragen over de kennis en inzichten die tijdens De Kennisshop zijn behandeld?
• Wat heeft De Kennisshop en de reader met je gedaan?
• Is het gelukt om de oefeningen uit te voeren en wat heeft dat wat met je gedaan? Zo ja, kun je daar iets over vertellen?
• Heb je je eigen kind-redding-systemen in werking gezien bij jezelf, bij anderen?
• Zijn er bepaalde situaties of omstandigheden geweest waarin ze overduidelijk de sturing hebben overgenomen?
• Heb je de eigen kind-redding-systemen al kunnen stoppen of heb je ze kunnen vertragen zodat er een andere coping heeft kunnen ontstaan?

Uiteraard is er ook voldoende tijd en ruimte voor individuele vragen. Daarbij zijn de eigen persoonlijke vragen ook relevant voor de ander die ze misschien nog niet durft te vragen. Hoe meer vragen hoe meer verdieping mogelijk is….

Het middag deel:
hoe werkt het allemaal in relatie met anderen.

Lukt het om in je werksituatie de kennis en inzichten toe te passen? Zo ja, waar en wanneer, zo nee, waar en wanneer niet?

De Kennisshop,
een antwoord op veel vragen en een oplossing voor veel problemen.

Voorafgaand aan de Kennisshop kan op verzoek en in overleg met bijvoorbeeld de leidinggevende van een team, gekeken worden naar issues die spelen zodat daar ook tijdens de Kennisshop voldoende aandacht aan kan worden besteed.
We leveren dus áltijd maatwerk!

Mogelijkheden voor nazorg zijn uiteraard aanwezig.

Kosten:
€ 95,- p.p. pér dag voor minimaal 8 deelnemers en maximaal 20
(uiteraard kan dit pér team of bedrijf verschillend zijn)
Locatie:

de Kennisshop kan op élke locatie gegeven worden.
Duur:
2 dagen van 9.30 uur tot 15.30 uur, incl. half uur lunchpauze; eerste dag de kennisshop en de tweede dag de terugkomdag.
Aanmelden:
via info@blijvendanders.nl of 06-24110827