De Kennisshop voor mensen in het onderwijs

De volgende stap naar professioneel handelen.

In deze tijd van snel opeenvolgende veranderingen en vernieuwingen, wordt het ook voor volwassenen steeds moeilijker om zich staande te houden.
Voor jongeren die door hun fysieke en psychische ontwikkeling vaak toch al in verwarrende veranderingsprocessen zitten, is dit vaak nog lastiger.

Daar komt nog bij dat zij al op jonge leeftijd moeten voldoen aan de behoorlijk zware eisen die een volwaardige deelname aan de maatschappij aan ons stelt.

Via internet en Social media hebben jongeren onbeperkt toegang tot informatie en kennis die niet altijd bij hun ontwikkeling van dat moment aansluit.
Zoals u weet kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Respect voor de medemens is soms ver te zoeken en respect voor gezag is vaak al helemaal niet aan de orde. Daarnaast maakt de geldende “pestcultuur” jongeren angstig en onzeker en drijft hen tot wanhoop of nog erger.

 • Heeft uw personeel ook moeite om blijvende gedragsveranderingen te bereiken   bij lastige of zelfs onhandelbare leerlingen?
 • Lopen docenten soms vast bij leerlingen die door omstandigheden hun motivatie zijn kwijtgeraakt of weinig tot geen respect meer tonen voor gezag?
 • Voelen ze zich misschien onzeker door toenemende agressie?
 • Maken ze zich ook zorgen om de “pestcultuur” en het daaruit voortvloeiende risico op depressieve klachten of zelfdoding?

Dit, terwijl ze niets liever willen dan de liefde voor hun vak overbrengen en de leerlingen met aandacht en betrokkenheid begeleiden?

Dán is de eendaagse kennisshop van Blijvend anders voor hen de volgende stap naar nog professioneler handelen!

Hoe zorgen we er nu samen voor dat je als docent of ondersteuner, jezelf krachtig staande kunt houden zonder je liefde voor je vak te verliezen?

Dat je zonder verlies van je waardigheid en motivatie toch je betrokkenheid en begrip richting je leerlingen weet te behouden?

Dat je in staat bent om signalen tijdig te herkennen en hierop actie kunt ondernemen?

Daarvoor is kennis nodig!

Kennis van en inzicht in de fases van ontwikkeling van jonge mensen, van de werking van het brein in relatie tot het verleden, het denken, emoties, gevoelens en de fysieke processen.
En ook van de verschillende lagen waarbinnen onze communicatie zich afspeelt.

In de Kennisshop van Blijvend anders krijg je vanuit een zeer breed perspectief van A tot Z te horen en te zien hoe al deze aspecten onze houding en gedrag in de verschillende levensfases vormen en in stand houden.

De eendaagse Kennisshop bestaat uit twee onderdelen:

 • In het eerste deel bekijken we onder meer
  – hoe ons brein werkt m.b.t. ons denken en hoe de verbinding is tussen
  denken en de fysieke processen.
  – hoe emoties en gevoelens werken en wat het verschil is tussen die- hoe ons verleden ons heden beïnvloedt, wat kind-redding-systemen zijn
  en hoe je daarin veranderingen kunt aanbrengen.
  – hoe al deze aspecten werken in de pubertijd.

Indien gewenst, gaan we ook dieper in op het herkennen van signalen die kunnen leiden tot depressie en zelfdoding.

 • In het tweede deel gaan we in op de verschillende lagen van waaruit we communiceren; de emotionele laag, de gevoelslaag en de laag van intimiteit. Hierin maken we ook duidelijk hoe je zelf uit de strijd, de oeverloze discussie en je weerstand kunt komen en kunt blijven.

 

Na de Kennisshop:

– weet je hoe het allemaal werkt in jezelf en daardoor ook bij de ander i.c. je leerlingen. Door deze kennis en deze inzichten verbeter je je gespreks- en begeleidingstechnieken voor het moment van signaleren maar ook in het gehele proces daarna.
– zal het je ook beter lukken om uit je eigen frustratie, boosheid of onmacht te blijven, zonder jezelf te verliezen.

Blijven anders levert altijd maatwerk en we leggen de accenten daar waar u denkt dat ze nodig zijn.

De kosten van deze eendaagse Kennisshop bedragen:
ANG 100,-  per persoon waarbij u zelf voor een geschikte ruimte en evt. de lunch dient te zorgen.

De tijden:
op 1 dag: 09:00 uur tot 15:30 uur incl. een uurtje pauze (uitloop is mogelijk)
in 3 middagen of avonden: bijvoorbeeld van 15:30 – 17:30 uur en 18:30 – 20:30 uur.

We hopen dat uw interesse gewekt is en dat u ons de gelegenheid biedt om e.e.a. mondeling óf via skype/facetime toe te komen lichten.
Deze toelichting is geheel gratis en uiteraard vrijblijvend.

*Na afloop van de Kennisshop zijn er altijd mogelijkheden voor verdere individuele of plenaire verdiepingen, bijvoorbeeld via een extra verdiepingsdag of dagdeel.

Voor nadere info en aanmelding mail ons:
info@blijvendanders.nl

De Kennisshop van Blijvend anders is een antwoord op veel vragen en een oplossing voor vele problemen.