De Kennisshop voor bedrijven/organisaties
op uw locatie.

Een volgende stap naar een goede werksfeer en tevreden en professionele medewerkers.

  • Is er op je afdeling of binnen je team sprake van een toename van psychische klachten als gevolg van problemen met collega’s, met de werksituatie of in de privésfeer?
  • Raken medewerkers gestrest en/of is er zelfs sprake van dreigend verzuim?
  • Worstelen medewerkers met gevoelens en emoties en hebben zij meer handvaten nodig om daar op een constructieve wijze mee om te gaan?
  • Kan de communicatie tussen jou en je medewerkers of tussen de medewerkers onderling verbeterd worden?

Dan is deelname aan de Kennisshop (optioneel ook een terugkomdag) een schot in de roos voor jou én/of voor je medewerkers.

Weten hoe het zit en werkt in jezelf is de meest krachtige opstap naar effectief handelen. Je ervaart minder stress en kunt beter omgaan met spanning, problemen en conflicten op de werkvloer en in de privésfeer.

Weten en begrijpen waarom je denkt wat je denkt, voelt wat je voelt en doet wat je doet, zorgt ervoor dat je in staat bent om dingen in jezelf duurzaam te veranderen en op een andere manier aan te sturen.

Hoe gaan we te werk:

Tijdens de eerste dag (de Kennisshop) krijg je vanuit een zeer breed perspectief van A tot Z te horen en te zien hoe houding en gedrag zich vormen in de verschillende levensfases en hoe je dit gedurende je leven in stand houdt.

Dit doen we aan de hand van een eigen ontworpen model dat deze complexe materie op een voor iedereen begrijpelijke wijze kort en krachtig uiteenzet.

We gaan in deze workshop van algemene kennis en inzicht naar zelfkennis en zelfinzicht.

Zodra die (h)erkenning er is kun je gericht aan het werk gaan met jezelf. Je krijgt de regie over je eigen leven weer terug! De verworven kennis en inzicht zorgen ervoor dat je wéét wat je kunt doen om je houding en gedrag duurzaam te verbeteren en/of te veranderen.

In eerste instantie natuurlijk voor jezelf maar ook voor de communicatie en verstandhouding met je leidinggevenden en je collega’s.

De tweede dag is optioneel.

Tijdens de tweede dag (de terugkomdag) hebben we een evaluatie; herhaling en bijsturing (indien nodig)

  Eenmaal verworven kennis en inzicht raak je niet meer kwijt !

Onze ervaring is dat zodra mensen deze zelfkennis en zelfinzicht hebben, zij
veel meer de regie over hun eigen houding en gedrag gaan voeren, ook als het even moeilijk wordt of onveilig voelt.
(verhoging duurzame inzetbaarheid en minder risico op uitval)

meer begrip hebben voor de houding en het gedrag van anderen.
(toename flexibiliteit en vitaliteit, verbetering samenwerking  en communicatie)

meer vanuit een volwassen perspectief acteren en anderen gemakkelijker aanspreken op een onvolwassen houding of gedrag.
(verbetering professioneel handelen)

De Kennisshop, een antwoord op veel vragen en een oplossing voor veel problemen.

Voorafgaand aan de Kennisshop kan op verzoek en in overleg met bijvoorbeeld de leidinggevende van een team, gekeken worden naar issues die spelen zodat daar ook tijdens de Kennisshop voldoende aandacht aan kan worden besteed.

Mogelijkheden voor nazorg zijn uiteraard aanwezig.

Kosten:
€ 95,- p.p. pér dag voor minimaal 8 deelnemers en maximaal 20
(uiteraard kan dit pér team of bedrijf verschillend zijn)
Locatie:

de Kennisshop kan op élke locatie gegeven worden.
Duur:
2 dagen van 9.30 uur tot 15.30 uur, incl. half uur lunchpauze; eerste dag de kennisshop en de tweede dag de terugkomdag.
Aanmelden:
via info@blijvendanders.nl of 06-24110827