De Kennisshop:
“De kracht van bewustzijn”
(van lijden naar leren)

Wij stellen ons eerst aan je voor: 
Christina Henderson (Maatschappelijk werk & Meer)
Rob Droog (oprichter van Blijvend anders)

We kennen allemaal wel de frustratie van waarom je maar niet gaat doen wat je zou willen doen.

Het niet toekomen aan dingen die goed voor je zijn en laten van dingen die slecht voor je zijn. Wat maakt dat je dit niet op lange termijn verandert krijgt? Niet snoepen maar gezond eten, meer bewegen en niet verzanden achter een scherm, je grenzen aangeven en niet de ander altijd geven wat hij vraagt, zijn voorbeelden die voor veel herkenning zorgen.

Om tot duurzame verandering te komen in je eigen houding en gedrag is kennis en inzicht nodig. lnzicht hebben is het zien en begrijpen van samenhang.

ln dit geval de samenhang tussen alle aspecten waaruit en waardoor houding en gedrag is ontstaan, door in stand wordt gehouden en die je moet kennen om tot duurzame veranderingen te kunnen komen in jezelf.

 

Zonder deze kennis en deze inzichten blijf je in het duister tasten en doe je maar wat en is het vaak bijzonder lastig te begrijpen waarom iets wel of niet lukt. Tijdens de Kennisshop krijg je van ons alle kennis en inzichten die nodig zijn om in jezelf te zien, te voelen en te begrijpen waarom je bent zoals je bent en doet zoals je doet. Dit zien, voelen en begrijpen stelt je in staat om beschadigde en/of verloren gegane verbindingen in jezelf weer te herstellen.

ln een kleine groep gaan we in 2 x 2 uur deze kennis en inzichten met je delen. Door her- kenning te delen en/of vragen te stellen tijdens de Kennisshop kun je voor jezelf persoonlijke verdieping aanbrengen waar ook anderen mogelijk enorm veel baat bij hebben.
Vaak merken mensen dat ze niet de enige zijn die worstelen met verandering.

Hoe werkt het in mijzelf: Tijdens de eerste middag krijg je de uitleg over hoe het allemaal werkt in jezelf. Het gaat dan over de werking en samenhang tussen je denken, emoties, gevoelens, de invloed uit je verleden, de werking van je individuele bewustzijn, de invloed van omstandigheden, de invloed van de X-factor (onvoorziene gebeurtenissen en situaties), hoe je lijf op dat alles reageert, wat de werking vanuit de individuele bewustzijnslijn is en wat we onder bron verstaan. Kernpunt is het helder krijgen hoe al onze systemen soms bepaald worden door al dan niet bewuste kind redding systemen.

Hoe werkt het in relatie met de wereld om mij heen: Tijdens de tweede middag krijg je uitgelegd hoe je zonder strijd in of met jezelf duurzame veranderingen kunt aanbrengen in je houding en gedrag. Daarin wordt ook meegenomen hoe je dat vervolgens zonder strijd in je huis/werk omgeving vorm kunt geven.

Als je De Kennisshop hebt gevolgd en je duidelijk heeft gemaakt waar de schoen wringt en je wilt daar één op één op door gaan dan kan dat uiteraard. Dan maken we gewoon afspraken voor nadere individuele begeleiding.

Na de Kennisshop is het aan jou om de kennis en inzichten daar waar nodig te gaan gebruiken. Dan komt het op jouw moed en discipline aan waar we je uiteraard bij zullen blijven helpen en steunen.

Waar: Eemnes; adres hoor je als je je inschrijft
Wanneer:
Kennisshop 1-2023:
dinsdag 11 en 18 april
Kennisshop 2-2023: woensdag 10 en 17 mei
Kennisshop 3-2023: donderdag 3 en 10 augustus
Kennisshop 4-2023: donderdag 7 en 14 september
Kennisshop 5-2023: donderdag 5 en 12 oktober
Tijd: van 15:00 uur – 17:00 uur

Kosten:
€ 100 per kennisshop (dus voor 2 x 2 uur)

Aanmelden:
info@blijvendanders.nl

Deze Kennisshop is een antwoord op
veel vragen en
een oplossing voor veel problemen.

Schrijf u in, neem deel, en groei!