De Kennisshop

 

Blijvend anders begint altijd met kennis en inzicht overdracht.
Wat u eenmaal hebt leren kennen in en van u zelf, kunt u namelijk niet meer
ont-kennen.
Wat u eenmaal hebt gezien in u zelf kunt u niet meer ont-zien.
Wat u eenmaal weet kunt u niet meer ont-weten.
Na de kennis en inzichten overdracht is verdere ontwikkeling en ontplooiing niet meer te stoppen mits u moedwillig uw zelf gaat tegenwerken, hetgeen kan, maar niet echt slim is.
Wat kan De Kennisshop van Blijvend anders voor u betekenen:


-voor het individu:
Door meer zelfinzicht ontstaat een groter zelf oplossend vermogen, daardoor ontstaat meer emotionele en dus ook fysieke stabiliteit.
Meer inzicht in u zelf veroorzaakt ook meer inzicht in de ander, daardoor zal er een meer begripvolle samenwerking kunnen ontstaan.
De communicatie zal meer gericht worden op verbinding en versterking en niet op onderlinge tegenwerking en concurrentie.
Men wordt creatiever en meer betrokken door minder innerlijke afleiding.

-voor het bedrijf de afdeling of het team:
Een volgende stap richting volwaardige en stabiele professionaliteit.
In deze Kennisshop wordt aan de hand van een eigen ontworpen model van A tot Z ingegaan op de aspecten die houding en gedrag bepalen.
Kort, krachtig en praktisch, met als resultaat een aanzet tot meer inzicht in en handvatten biedend met betrekking tot het eigen functioneren.
Dit is noodzakelijk als u veranderingen of aanpassingen wenst voor u zelf of die uw functie of organisatie van u vraagt.

De volgende aspecten worden aan de hand van het eigen ontworpen model uitgewerkt:
– Bewustwording van alle aspecten die houding en gedrag bepalen inclusief samenhang en samenwerking.
– Hoe kom en blijf je uit de strijd, weerstand of non-acceptatie met de aspecten die je ontdekt bij jezelf/anderen/situaties en maak je elke keer de stap van strijd naar delen en ontmoeten.
De kennis en inzichten zijn te gebruiken in de dagelijkse werkpraktijk en kunnen bijdragen tot vitaliteit en welbevinden van individuen en teams.
De werkwijze is interactief en beeldend, er wordt gewerkt met materiaal dat daarbij past.
Men wordt uitgenodigd om met praktijk voorbeelden te komen, echter is het eenieder vrij om meer of minder te participeren.
De kennis en inzichten die aangereikt worden kunnen curatief alsmede preventief ingezet worden.
Deze kennis en inzichten overdracht wordt afgewisseld met praktijk voorbeelden uit het werk en voorbeelden die de deelnemers zelf inbrengen en de dialoog hierover in en met de groep,dit om betrokkenheid te waarborgen en de praktijk van alledag met de theorie te verbinden.
Er wordt ook uitgebreid ingegaan op diverse factoren die in de privé en in werksituaties kunnen leiden tot sub optimaal functioneren of uitval.

Werktijden:

We beginnen om 9.30 uur en stoppen uiterlijk om 15.30 uur.
Plaats:
In company.
Regel een ruimte, een flip-over en een parkeerplek en we komen er aan.
Kosten:
in overleg.
Begeleiding:
Rob Droog, afhankelijk van de samenstelling en het aantal deelnemers in samenwerking met Cristina Henderson.
Nazorg:
De praktijk laat zien dat de Kennisshop soms nogal wat beweging veroorzaakt bij en tussen mensen.
Er is dan ook altijd de mogelijkheid om als groep of één op één wat dieper in te gaan op bepaalde zaken of we kunnen samen een terugkom moment binnen uw bedrijf of team organiseren.
Voor nadere informatie naar het contact formulier

logo